Kuivuutta, tulvia, myrskyjä ja lämpöaaltoja — ilmastonmuutoksen vaikutukset koettelevat Afrikan maita

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen parissa työskentelevä Alice Estelle Nkongo Nchare kertoo, kuinka ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät Afrikan maissa, ja miten muuttuviin olosuhteisiin voidaan sopeutua.

”Rakastan vihreitä paikkoja ja luonnossa vaeltamista, koska tunnen siellä yhteyttä luontoon ja villieläimiin. Kamerun on osa Kongon altaan sademetsäaluetta, ja alueen luonto on uskomattoman rikasta. Sademetsässä kasvaa esimerkiksi noin 10 000 erilaista trooppista kasvia”, Alice Estelle Nkongo Nchare kuvailee Kamerunin luontoa.

Alice Estelle Nkongo Nchare työskentelee WWF Afrikan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen keskittyvässä ohjelmassa. Kipinän luonnonsuojeluun hän sai jo opiskeluaikoinaan, jolloin hän teki vapaaehtoistyötä ja organisoi kampanjoita muun muassa maa-alueiden anastamista ja muovisaastetta vastaan.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät rajuina Nkongo Ncharen kotimaassa Kamerunissa, kuten muuallakin Afrikassa. Erityisesti maan pohjoisosa on haavoittuvainen ilmastotuhoille.

”Lähes puolet kamerunilaisista asuu maaseudulla ja on riippuvaisia maanviljelystä, joten ääri-ilmiöt, kuten kuivuus ja tulvat, vaikuttavat suoraan ihmisten toimentuloon”, hän kertoo.

Afrikka on ilmastonmuutoksen eturintamassa ja vakavat tulvat, lämpöaallot, kuivuus ja myrskyt koettelevat maanosaa. Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n arvioiden mukaan ääri-ilmiöt tulevat voimistumaan entisestään ilmastonmuutoksen edetessä. Ilmaston lämpeneminen uhkaa sekä ihmisiä että luontoa ja eläimiä.

”Monet Afrikan alueella elävät villieläimet, kuten norsut ja gorillat, ovat jo valmiiksi uhanalaisia, ja ilmaston lämpeneminen tuo mukanaan lisää haasteita lajeille esimerkiksi elinympäristöjen hävitessä”, Nkongo Nchare kertoo.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Alice Estelle Nkongo Nchare

Alice Estelle Nkongo Nchare.

Sopeutumistoimista apua

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi on välttämätöntä kehittää ratkaisuja sen mukanaan tuomiin riskeihin ja muutoksiin. Luonnon, ihmisten ja yhteiskuntien valmiutta sopeutua ilmastonmuutokseen voidaan parantaa erilaisilla toimilla, Nkongo Nchare kertoo.

”Ilmastoviisas maanviljely on yksi tapa, jolla elinkeinoja ja ruuantuotantoa voidaan turvata ilmastotuhoilta. Viljelijöitä voidaan esimerkiksi opastaa istuttamaan kuivuutta kestäviä kasveja, jotta satoa olisi mahdollista saada runsaasti myös kuivuusjaksojen aikana.”

Myös luonto voi auttaa ääri-ilmiöihin varautumisessa, ja niin kutsutut luontopohjaiset ratkaisut ovatkin tärkeässä roolissa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Niiden avulla voidaan puuttua samanaikaisesti myös luonnon köyhtymiseen.

”Esimerkiksi osassa Madagaskaria tulvariskiä on pystytty pienentämään mangrovemetsiä ennallistamalla. Mangrovepuut toimivat rannikkoalueella puskurina aaltoja ja myrskyä vatsaan, ja tarjoavat samalla elinympäristön useille lajeille”, Nkongo Nchare kertoo.

Lupauksista on pidettävä kiinni ilmastokokouksessa

Egyptissä on parhaillaan käynnissä YK:n ilmastokokous, johon Alice Estelle Nkongo Nchare osallistuu WWF Suomen tuella. Sopeutumistoimien rahoitus on hänelle yksi ilmastokokouksen keskeisimpiä kysymyksiä. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen olisi tärkeää panostaa nyt, sillä sopeutuminen muuttuu vuosi vuodelta kalliimmaksi ilmastonmuutoksen edetessä.

”Ilmastokokouksessa on kuultu paljon lupauksia, ja nyt haluaisimme nähdä konkreettisia toimia. Kehittyneiden maiden tulisi lunastaa lupauksensa 100 miljardin dollarin vuosittaisesta tuesta kehittyvien maiden ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimiin, ja puolet kansainvälisestä ilmastorahoituksesta tulisi osoittaa sopeutumistoimiin kehittyvissä maissa.”

Ilmastokriisin taloudellisen taakan oikeudenmukainen jakamisesta olisi tärkeä tehdä päätöksiä. Tällä hetkellä kustannukset kasautuvat kehittyville maille, jotka ovat vähiten vastuussa ilmastonmuutoksen aiheuttamisesta.

Esimerkiksi koko Afrikan maanosa tuottaa vain noin neljä prosenttia koko maailman päästöistä, mutta ilmastonmuutoksen vaikutukset iskevät silti kaikkein kovimmalla voimalla Afrikan maihin. Afrikan alueella on myös ainutlaatuisia ekosysteemejä, kuten Kongon altaan sademetsä, joka toimii ilmastonmuutosta hillitsevänä hiilinieluna ja on korvaamattoman arvokas luonnon monimuotoisuudelle.

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!