Hyviä uutisia: Vesi virtaa Varkaudella sijaitsevan Ämmäkosken ohitusuomassa

Syksyn ajan Varkauden Ämmäkoskella on rakennettu Suomen suurimpiin kuuluvaa ohitusuomaa. Nyt työ on saatu päätökseen ja uoma avattiin marraskuun lopussa vaeltaville kaloille.

Keskellä Varkauden kaupunkia sijaitseva Ämmäkoski tunnettiin arvokkaana kalapaikkana jo 1500-luvulla. Varkauden kosket valjastettiin kuitenkin vuonna 1912 energian tuotantoon. Vuoden 1916 jälkeen Ämmäkosken yläosaan rakennettiin pato. Nykyinen suurikokoinen pato, jolla on säännöstelty kosken vesimääriä, on vuodelta 1972.

”Veden tiukan säännöstelyn vuoksi Ämmäkoski kärsi kuivuudesta, eivätkä Huruskosken voimalaan ja Ämmäkosken säännöstelypadon yhteyteen rakennetut kalatiet toimineet”, WWF:n ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen sanoo.

Nyt vesi kuitenkin virtaa jälleen Ämmäkoskessa: padon ohi rakennettu uoma, jota pitkin vaelluskalat pääsevät lisääntymisalueilleen, avattiin marraskuun lopussa. Uhanalaisten kalojen käyttöön palautui yli 750 neliökilometriä vesistöjä, jonne niillä on ollut yli sadan vuoden ajan rajalliset mahdollisuudet vaeltaa.

Lisäksi kuivuudesta kärsivälle koskialueelle alettiin päästää ympäri vuoden riittävästi vettä, jotta etenkin lohikalat pystyvät kutemaan ja niiden poikaset selviytymään. Tätä kutsutaan ympäristövirtaamaksi.

”Ämmäkosken ympäristövirtaama on poikkeuksellisen suuri: noin 10 prosenttia kosken kokonaisvirtaamasta ja noin 10 kuutiota. Näin suurella ympäristövirtaamalla vältetään tilanteet, joissa kalojen kutu jäisi kuivilleen tai sille ei riittäisi happea”, Vilhunen sanoo.

”Nyt Ämmäkosken luonto voi lähteä palautumaan. Lajit pääsevät liikkumaan vapaammin vesistöjen välillä, ja uhanalaisten lohikalojen onnistunut lisääntyminen on todennäköisempää.”

Onnistunut yhteistyö

Ämmäkosken hanke on osa vaelluskalojen luontaista elinkiertoa edistävää maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmaa, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja palautetaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä. NOUSU-ohjelmassa on meneillään ja saatu päätökseen kymmeniä hankkeita, joista Ämmäkosken hanke on vaikuttavuudeltaan yksi suurimmista. Rakennettu ohitusuoma on jopa Euroopan mittakaavassa merkittävä.

Syksyn aikana ohitusuoman rakennustöitä ja koskialueen kunnostusta on päässyt seuraamaan aitiopaikalta.

”Ämmäkoski ja koko Kämärin alue on merkittävä lähivirkistyspaikka alueen ihmisille. Ämmäkosken ohitusuoman mahdollistama ympäristövirtaama sekä koskikunnostus parantavat merkittävästi vaelluskalojen elinolosuhteita ja lisääntymismahdollisuuksia. Samalla kunnostettu ja vesitetty koskialue mahdollistaa alueen aiempaa paremman virkistyskäytön ja on ilo silmälle. Hanke on osaltaan myös rakentanut uudenlaista yhteisöllisyyttä”, kertoo Varkauden kaupunginjohtaja Joonas Hänninen.

”Kaupungin viihtyisyys ja elinvoimaisuus ovat tärkeitä myös Stora Enson tehtaalle”, kertoo Stora Enson tehtaanjohtaja Jarkko Tehomaa.

”Olemme pystyneet löytämään hyvässä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa kaikki näkökulmat huomioiva ratkaisu, jolla turvataan niin vesivoimatuotannon jatkuvuus, luonnon monimuotoisuus, vedenpinnan säätelytarve kuin alueen vetovoimakin. Henkilöstömme on innolla mukana koskialueen kunnostustöissä saaden hyödyntää siihen myös työaikaansa”, Tehomaa jatkaa.

Ämmäkoski on Suomen suurimpia koskia, joka on vesitetty ja kunnostettu ympäristövirtaaman avulla ja sen ehdoin. Lisäksi padon yhteyteen vaelluskaloille rakennettu luonnonmukainen ohitusuoma on kooltaan Suomen tähän mennessä suurin.

Myös WWF on mukana Ämmäkosken ohitusuoman rakentamisessa ja koskikunnostuksessa.

”Ämmäkoski on loistava esimerkki siitä, mitä luonnon ennallistaminen parhaimmillaan ja konkreettisimmillaan on. Kyse on Suomen osalta ainutlaatuisesta hankkeesta. Ämmäkosken kaltaisia koskia, jotka ovat kuivillaan patojen takia, on kuitenkin Suomessa edelleen hyvin paljon ja niiden tilaa tulisi parantaa aktiivisesti”, toteaa Liisa Rohweder, WWF Suomen pääsihteeri.

WWF:n osallistuminen Ämmäkosken kunnostamiseen katetaan Vauhtia vaellukseen -hankkeesta, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppisen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle.

Ämmäkosken ennallistamishanketta hallinnoi Navitas Kehitys Oy. Muita hankkeessa mukana olevia yhteistyökumppaneita edellä mainittujen lisäksi ovat Pohjois-Savon ELY-keskus, Warkauden urheilukalastajat ry, Pohjois-Haukiveden osakaskunta, Haukiveden kalatalousalue, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.