IPCC:n tuore raportti painottaa ilmastotoimien kiireellisyyttä – tulevalla hallituksella vastuu pitkälle tulevaisuuteen

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti vahvistaa nykyisten päästövähennysten ja sitoumusten riittämättömyyden ja tähdentää välittömien toimien merkitystä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

YK:n alainen hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi tänään kuudennen arviointiraporttinsa viimeisen osan, yhteenvetoraportin. Se kokoaa yhteen viime vuosien aikana julkaistun tieteellisen tiedon maapallon ilmaston tilasta ja ilmastonmuutoksen etenemisestä. Raportti antaa vahvat perusteet suomalaisille päättäjille edistää ilmastokriisin ehkäisemiseksi välttämättömiä ilmastotoimia.

”Tarvittavat ratkaisut ilmastokatastrofin välttämiseksi ovat jo saatavilla, ja ne on otettava käyttöön välittömästi. Seuraavan hallituksen on toteutettava vaikuttavia toimia nopeasti, sillä se ei päätä vain tulevien vuosien, vaan koko vuosisadan tulevaisuudesta”, sanoo WWF:n suojelun neuvonantaja Jussi Nikula.

IPCC:n raportti tähdentää päästövähennysten kiireellisyyttä: ensimmäinen askel on vähentää globaaleja kasvihuonekaasupäästöjä 43 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2019 tasosta. Tärkein yksittäinen keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö.

”Jos päästöjä ei vähennetä välittömästi ja runsaasti kaikilla aloilla, 1,5 asteen raja tullaan rikkomaan. Nykyiset ilmastopoliittiset sitoumukset johtavat IPCC:n mukaan 3,2 asteen lämpenemiseen”, Nikula toteaa.

Maapallon keskilämpötilan nousu yli Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen 1,5 asteen rajan tarkoittaa luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta vakavien riskien huomattavaa kasvua.

“Jotta EU kantaisi oman osuutensa päästövähennyksistä nykyistä paremmin, pitäisi sen ilmastolain päästövähennystavoitetta vuodelle 2030 korottaa välittömästi 65 prosenttiin nykyisen 55 prosentin sijaan. Tämä tarkoittaa myös kansallisen ilmastopolitiikan riittämättömien tavoitteiden pikaista korjaamista. Korjaamatta jättäminen olisi tietoinen valinta asettaa tulevaisuutemme vaaraan. Se ei ole hyväksyttävää.”

Luonnon kyky hidastaa ilmastonmuutosta heikkenee

IPCC:n raportti alleviivaa luonnon ja sen suojelun merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Luonto on viimeisen kymmenen vuoden aikana sitonut 54 prosenttia ihmisen tuottamista kasvihuonekaasupäästöistä, mutta ilmaston lämmetessä sen kyky sitoa päästöjämme heikkenee.

”Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden toimintakyvyn säilyminen edellyttää tehokasta ja oikeudenmukaista suojelua. Jotta voimme pysäyttää luontokadon ja mahdollistaa luonnon riittävän kyvyn sitoa hiiltä, maapallon pinta-alasta on suojeltava vähintään 30 prosenttia”, Nikula toteaa.

Suomi on allekirjoittanut YK:n Kunmingin-Montrealin sopimuksen, joka velvoittaa maailman maita suojelemaan vähintään 30 prosenttia maapallon pinta-alasta vuoteen 2030 mennessä.

”Nyt valittavilta kansanedustajilta ja tulevalta hallitukselta on löydyttävä kykyä tehdä riittäviä päätöksiä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi pitkälle tulevaisuuteen. Ilmastonmuutos etenee kuitenkin edelleen huomattavasti päätöksentekoa nopeammin. Kuilu nykytilanteen ja tarvittavien toimien välillä on kurottava umpeen pikaisesti.”

  • IPCC:n raportti painottaa muun muassa näitä asioita:
    • Edullisia vihreän siirtymän mahdollistavia ratkaisuja on jo laajasti saatavilla
    • Uusiutuvien energiamuotojen kuten aurinko- ja tuulivoiman kustannukset ovat pienentyneet jopa 85 % viimeisen vuosikymmenen aikana
    • Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen kantokyvyn säilyttämiseksi 30–50 % pinta-alasta on suojeltava.
    • Ilmastotoimia on toteutettava kiireellisesti sekä tällä vuosikymmenellä että vuoteen 2035 mennessä.