Luonnolta leikkaaminen on lyhytnäköistä politiikkaa

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus osoittaa, ettei hallitus ole tosissaan luontokadon pysäyttämisen tai ilmastokriisin torjumisen kanssa. ”Budjettiehdotus uhkaa vesittää sen pienenkin hyvän, mitä hallitusohjelmassa luonnon kannalta oli.” 

Valtiovarainministeriö julkisti maanantaina budjettiehdotuksensa, jonka pohjalta Orpon hallitus käy budjettineuvotteluihin 19.–20. syyskuuta. 

”Luonnon ja ilmaston kannalta budjettiehdotus on tylyä luettavaa. Hallitusohjelmassa mainitut luontotoimet ovat riittämättömiä luontokadon pysäyttämiseen, mutta tämä budjettiehdotus uhkaa vesittää sen pienenkin luonnon kannalta hyvän, mitä hallitusohjelmassa oli”, sanoo WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. 

Budjettiehdotuksesta on luettavissa jopa 36 prosentin pudotus luonnonsuojelurahoituksessa edelliseen hallituskauteen verrattuna. Nämä leikkaukset luonnonsuojelun rahoitukseen on peruttava, mikäli hallitus aikoo olla tosissaan ilmastotavoitteiden saavuttamisen ja luontokadon pysäyttämisen kanssa. 

Hallitusohjelmassa on sitouduttu jatkamaan vapaaehtoisia luonnonsuojeluohjelmia, joita ovat muun muassa METSO, Helmi, Nousu ja Vesiensuojelun tehostamisohjelma. 

”Suojeluohjelmat ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja ne nauttivat laajaa hyväksyntää, mutta ilman riittävää rahoitusta ne jäävät kauniiksi aikomuksiksi, eivätkä todellisuudessa auta ainutlaatuista ja meille tärkeää suomalaista luontoa”, sanoo Luukkonen. 

Hallitusohjelmassa oli valonpilkahduksia esimerkiksi vesiensuojelun osalta ja hallitusohjelman kirjauksissa näkyi vahva yhteinen tahto Suomen vesistöjen tilan kohentamiseen. Lisäksi Suomi on sitoutunut tavoittelemaan sisä- ja rannikkovesien hyvää ekologista tilaa vuoteen 2027 mennessä EU:n vesipuitedirektiivissä. 

”Näistä lähtökohdista tarkasteltuna VM:n budjettiehdotuksen massiiviset leikkaukset juuri vesiensuojeluun ja -hoitoon ovat täysin vastuuttomia ja vastoin myös hallitusohjelman omia tavoitteita”, sanoo Luukkonen. 

Ei leikata luonnolta vaan ympäristölle haitallisista tuista

Rahat luonnon ja ilmaston kannalta tärkeään työhön kannattaa ottaa ympäristölle haitallisista tuista, jotka toteutuessaan hidastavat ilmastotavoitteiden saavuttamista ja luontokadon pysäyttämistä. 

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa on poistettu öljylämmityksestä luopumisen tuet, leikattu julkisen liikenteen rahoitusta ja poistettu tuki sähköautojen latauspisteille. 

”Tässä on iso ideologinen muutos edelliseen hallitukseen verrattuna. Valtion tuet puhtaalle siirtymälle poistetaan ja toivotaan, että markkinat ratkaisevat ongelman. Ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta olisi tärkeää vauhdittaa fossiilisista luopumista ja saada Suomen hiilinielut pelastettua”, sanoo WWF:n ilmasto-ohjelman johtaja Bernt Nordman. 

Suomen on kannettava globaali vastuunsa ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa

Hallitusohjelmassa toteutetaan mittavat leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin. Näiden leikkausten ei tule kohdistua rahoitukseen, jolla autetaan kehittyviä maita suojelemaan luonnon monimuotoisuutta ja sopeutumaan ilmastonmuutokseen. Varsinkin ilmastokriisi koettelee ankarimmin juuri kaikkein köyhimmissä maissa asuvia ihmisiä. 

”Suomen on turvattava kansainvälinen ilmasto- ja biodiversiteettirahoitus, johon olemme myös kansainvälisissä sopimuksissa sitoutuneet. Terveellisen ympäristön turvaaminen kaikille on ihmisoikeuskysymys ja enenevässä määrin myös turvallisuuspoliittinen asia”, sanoo WWF:n kansainvälisen ohjelmatyön johtaja Anne Tarvainen. 

Luontokato ja ilmastonmuutos vaarantavat luonnon lisäksi myös ihmisten hyvinvoinnin. Vain elinvoimainen luonto voi taata pohjan kestävälle taloudelle ja hyvinvoinnille. 

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.