Vepsänjoella kunnostetaan virtavesiä jylhissä koskimaisemissa – yhteistyössä WWF, Tornator ja Stora Enso

WWF Suomi, Tornator ja Stora Enso järjestävät talkoot Juuassa 8. syyskuuta – kohteena on Vepsänjoen näyttävä Ylä-Sorveuskoski. Talkoot ovat osa Metsäpurojen puolesta -yhteistyötä, jonka tavoitteena on kunnostaa pääasiassa metsässä sijaitsevia pienvesistöjä takaisin luonnolliseen tilaansa.

Metsäpurojen puolesta -talkoissa kunnostetaan Vepsänjoen Ylä-Sorveuskosken virtavesialuetta, jossa rakennetaan ja kunnostetaan taimenten kutu- ja pienpoikasalueita. Talkoisiin osallistuu Stora Enson ja Tornatorin henkilöstön lisäksi WWF:n suojeluasiantuntijoita.

”Sorveuskoski on erittäin jylhä koskiosuus kauniin luonnon keskellä”, WWF:n suojeluasiantuntija Manu Vihtonen kuvailee.

Pohjois-Karjalassa sijaitseva Juuanjoen vesistöalue on osa Vuoksen vesienhoitoaluetta. Vepsänjoki, Juuanjoki ja Räksiinjoki ovat valuma-alueen pääjokia. Vepsänjoen koskialueen yhteenlaskettu pituus on noin kaksi kilometriä, ja joen vedet laskevat Juuanjoen alaosan kautta Pieliseen.

”Suuren pudotuskorkeuden, vedenvirtausnopeuden ja vedenlaadun vuoksi Vepsänjoki tarjoaa erinomaiset lähtökohdat virtavesikalojen ja jokirapujen viihtyvyydelle”, Vihtonen sanoo.

Talkookunnostuskohteena Vepsänjoen Ylä-Sorveuskoski on näyttävä. Koskien ohitse kulkee UKK-reitti, ja koski putoaa jyrkästi alas reitin varrella olevan nuotiopaikan ja laavun kohdalta. Alas virtaava vesi mutkittelee kallio- ja kivilohkareiden välissä.

”Kunnostuksella tuetaan putouksen yläpuolisen koskialueen kuivaksi jääviä reuna-alueita taimenen parempaan kutu- ja poikastuotantoon. Tällä tuetaan erittäin uhanalaista luonnonvaraista taimenta. Muistutan, ettei niitä saa ottaa saaliiksi. Pyydetystä taimenesta joutuu maksamaan 2 440 euron korvauksen”, Vihtonen painottaa.

Erittäin uhanalainen taimen ja jokirapu ovat viihtyneet Vepsänjoen alueella ennestäänkin melko hyvin, ja talkootyöllä uhanalaisten lajien elinympäristöä pyritään kohentamaan entisestään. Kosken pohjakaloista alueella on tavattu kivisimppua, madetta ja kivennuoliaista.

Metsäpurojen puolesta -yhteistyö käynnistyi toukokuussa 2022 ja se jatkuu vuoden 2024 loppuun. Tänä kesänä tärkeää talkootyötä on tehty myös Kuopion Palosenjoella, Varkauden Ämmäkoskella ja Miehikkälässä. Talkoissa on kunnostettu pienvesistöjä, jotka toimivat tärkeinä elinympäristöinä monille lajeille.

Metsäluonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa Stora Enson ja Tornatorin päivittäistä toimintaa. Yhteistyö WWF:n kanssa virtavesien parantamiseksi sisältyy kummankin yhtiön monimuotoisuusohjelmiin. Yritysyhteistyö on osa WWF:n laajempaa ja pitkäjänteistä virtavesiympäristöjen tilaa parantavaa työtä, jonka tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä saavuttaa pien- ja virtavesien hyvä ekologinen tila Suomessa.

Toivotamme median tervetulleeksi seuraamaan ja kuvaamaan talkoiden etenemistä perjantaina 8.9. kello 11 alkaen. Paikalla haastatteluita antaa Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen ja WWF:n suojeluasiantuntija Manu Vihtonen.

Ilmoittautuminen:
Vahvista osallistumisesi torstaihin 7.9.2023 mennessä joko sähköpostitse tai puhelimitse WWF:n viestintään Heidi Volotiselle. Kysy ilmoittautuessasi tarkempia ajo-ohjeita kohteelle.
heidi.volotinen@wwf.fi
050 476 7813
Lisätiedot medialle:

Manu Vihtonen, suojeluasiantuntija, WWF, puh. 040 505 0620
Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, Tornator Oyj, puh. 050 441 2253
Markus Haapamäki, viestintäpäällikkö, Stora Enso Metsä, puh. 045 235 7124