Dubain ilmastokokous onnistui luomaan toivoa ilmastotavoitteiden saavuttamiseen

Tänään päättynyt YK:n ilmastokokous Dubaissa antoi toivoa globaalin ilmastokriisin ratkaisemiselle. Pitkien ja vaikeiden neuvotteluiden jälkeen maailman maat sopivat globaalista siirtymästä, jossa fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvilla ja päästöttömillä energianlähteillä.

WWF odotti Dubain ilmastokokoukselta vahvaa poliittista linjausta fossiilisten polttoaineiden tukemisen ja käytön lopettamisesta. Samaa vaativat myös lukuisat muut järjestöt, yritykset ja yli sata valtiota ympäri maailman. Yksiselitteistä sopua fossiilisten käytön lopettamisesta ei vieläkään saatu aikaan, mutta silti maat onnistuivat sopimaan siirtymästä pois fossiilivetoisesta energiajärjestelmistä.

”Fossiilisten polttoaineiden keskeinen rooli ilmastonmuutoksen kiihdyttäjänä on vihdoin otettu huomioon. Nyt tehty päätös ei ole täydellinen, mutta merkitsee huomattavaa edistystä ja fossiilisten polttoaineiden aikakauden lopun alkua”, sanoo WWF Suomen ilmasto-ohjelman johtaja Bernt Nordman.

Maailman maat sopivat myös siirtymän toteuttamisesta niin, että vuoteen 2050 mennessä päästään niin sanottuun nettonollatilanteeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että päästöt ja niiden poistot ovat tasapainossa.

Vaikka nyt aikaan saatu sopu on merkittävä edistysaskel, jäi päätökseen vielä runsaasti parannettavaa.

”Sovittujen muotoilujen takana kummittelevat perusteettomat toiveet siitä, että hiilidioksidin talteenoton ja päästöjen kumoamisen avulla voitaisiin vielä pitkään jatkaa fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ilmastotieteen viesti on kuitenkin hyvin selvä: 1,5 asteen rajoissa pysyminen edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamista”, Nordman toteaa.

Kokouksessa ei myöskään päästy yhteisymmärrykseen mittavien haitallisten fossiilitukien lopettamisesta. Vaikka vähäpäästöisiä vaihtoehtoja on ollut saatavilla jo pitkään, monissa maissa fossiilisten polttoaineiden käyttöä ajatellaan edelleen välttämättömänä osana hyvinvoinnin rakentamista ja köyhyyden poistamista.

”Neuvottelujen vaikeudet kuvastavat maailman suurta eriarvoisuutta. Oikeudenmukaisen puhtaan siirtymän rahoitukseen täytyy löytyä uusia ratkaisuja”, toteaa Nordman.

Merkittävä tulos Dubain ilmastokokouksesta oli myös jo ensimmäisenä päivänä muodostettu sopu ilmastokriisistä johtuvia menetyksiä ja vahinkoja korvaavan rahaston käynnistämisestä. Kokouksen aikana maat lupasivat rahastoon yhteensä lähes 800 miljoonaa dollaria. Suomen osuus tästä on kolme miljoonaa dollaria.

”Se on huomattavan pieni summa suhteessa hallituksen tekemiin ilmastorahoituksen leikkauksiin”, Nordman muistuttaa.

Dubain ilmastokokous oli historiallinen, sillä nyt tehtiin ensimmäinen tilannearvio siitä, miten Pariisin sopimuksen toimeenpano etenee. Maailmalle annettiin vahva viesti siitä, että toimia pitää kiristää huomattavasti kaikilla osa-alueilla. Myös tieteeseen perustuville toimille annettiin vahva tuki. Tilannearvion eli niin sanotun Global Stocktaken ja uuden rahaston käynnistämisen lisäksi kokous käsitteli muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutumista. Luontopohjaisten ratkaisujen merkitystä korostettiin, mutta sopeutumisen maailmanlaajuisia tavoitteita ei saatu riittävän tarkasti määriteltyä.

”Erittäin huolestuttavaa on, että sopeutumistoimien rahoitus on vielä täysin riittämätöntä”, Nordman painottaa.

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!

Lahjoita alk. 10 €/kk

Auta Ilmasto-kummina

Kummina tuet poliittista vaikuttamistyötämme sekä ilmastonmuutoksesta kärsivien lajien ja elinympäristöjen suojelua koko kansainvälisen verkostomme voimin. Nyt on kiire toimia yhdessä!