Järjestöt vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen: Kemijoen rakentamaton osuus säilytettävä

Kemijoki Oy on suunnitellut rakentavansa Rovaniemelle uuden vesivoimalaitoksen, joka tuhoaisi Kemijoen pääuoman viimeisen rakentamattoman osuuden. Kemijoki Oy on hakenut Sierilä-hankkeelle huomattavaa valtion taloudellista tukea ja on oletettavaa, että yhtiön hallitus tekee Sierilää koskevan investointipäätöksen lähiaikoina. WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Paliskuntain yhdistys, Luontoliitto, Greenpeace, Birdlife, Virtavesien hoitoyhdistys ja Villilohi ry vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen suunnitelmien hylkäämiseksi.

Rovaniemelle suunnitellun Sierilän vesivoimalaitoksen rakentaminen tarkoittaisi, että Kemijoen pääuoman viimeisten koskien paikalle syntyisi yli 30 kilometrin mittainen patoallas, jonka alle jäisi lukuisista uhanalaisten lajien esiintymistä koostuva poikkeuksellisen rikas ja harvinainen luontokokonaisuus. Koskien katoaminen olisi kuolinisku esimerkiksi alueella eläville siioille, taimenille, harjuksille ja jokihelmisimpukoille.

Kalojen elin- ja lisääntymisalueiden tuhoa tarkoittava Sierilä-hanke on ristiriidassa sen kanssa, että valtio, kalatalousviranomaiset ja Kemijoki Oy ovat ilmoittaneet tavoittelevansa vaelluskalojen palauttamista Kemijokeen. Tämä tapahtuisi avaamalla vaellusyhteys mereltä kalojen kutualueille. Sierilä on tavoitteen kannalta tärkeä, sillä alueella sijaitsevat Kemijoen pääuoman viimeiset laajat lohikalojen lisääntymisalueet.

Sierilän alueella on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja se on merkittävä Rovaniemen virkistykselle ja matkailulle. Patoamisen seurauksena moni joen varrella asuva menettäisi rakkaan kotimaisemansa ja tuhannet luonnossa liikkujat tärkeän virkistys- ja kalastusalueensa. Alue on myös paikallisten paliskuntien poroille mieluisaa kesäajan laidunmaata. Laidunmaiden pirstoutuminen aiheuttaisi ongelmia poronhoidolle.

Kemijoki Oy:n hallituksessa ovat edustettuina pääosin sen tuottaman vesivoimasähkön omistajat: Fortum Oyj, UPM Energy Oy ja UPM-Kymmene Oyj, Helen Oy sekä Rovakaira Oy ja Ounastuotanto Oy. Lisäksi hallituksessa on edustettuna Neste Oyj sekä Suomen valtio, joka on Kemijoki Oy:n pääomistaja. Järjestöt vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen, että Sierilän voimalan rakentamisen sijaan Kemijoki Oy:n päättäjät edistäisivät vastuullista ja kestävää energiantuotantoa sekä vesivoimatuotannon luontohaittojen vähentämistä, ja säilyttäisivät ihmisille ja luonnolle arvokkaan kohteen myös tuleville sukupolville.

Lue lisää: Järjestöjen yhteiskirje Kemijoki Oy:n hallitukselle.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.