WWF: Kehysriihi on hallitukselle tilaisuus korjata luontosuhdettaan

Hallitus tekee ensi viikolla järjestettävässä kehysriihessä luonnon ja ilmaston kannalta merkittäviä päätöksiä. WWF vaatii kehysriihestä rahoitusta luonto- ja ilmastotoimille ja uutta suuntaa hallituksen ympäristöpolitiikkaan.

WWF vaatii kehysriihestä päätöksiä muun muassa vanhojen ja luonnontilaisten metsien merkittävästä lisäsuojelusta ja ympäristölle haitallisten tukien poistamisesta. Lisäksi WWF vaatii rahoitusta Heinävedellä sijaitsevien Palokin koskien ennallistamiseen, merkittävää lisäystä vapaaehtoisten luonnon suojelu- ja ennallistamisohjelmien rahoitukseen ja tehokkaita ilmastotoimia kuten maankäytön muutosmaksun, biomassan polton verotuksen sekä polttoaineiden päästökaupan ottamista käyttöön.

”Kehysriihi on hallitukselle tilaisuus näyttää, pyrkiikö se ohjelmansa mukaisesti luontokadon pysäyttämiseen ja omilla toimillaan varmistamaan, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ilmastolain mukaisesti vai ovatko hallitusohjelman hyvät kirjaukset tyhjiä lupauksia”, WWF Suomen pääsihteeri Jari Luukkonen sanoo.

”Toistaiseksi nähdyt toimet näyttäytyvät ristiriitaisina ja herättävät huolta. Luonnolta säästäminen on huonoa talouspolitiikkaa ja heikentää tulevaisuuden toimintaedellytyksiä. Kehysriihessä hallituksen on korjattava luontosuhdettaan ja tekojensa suunta”, Luukkonen sanoo.

WWF muistuttaa hallitusta myös siitä, että hiilinielujen vahvistaminen on myös vastuullista talouspolitiikkaa, sillä metsänielujen vajeesta uhkaa tulla miljardiluokan taakka veronmaksajille.

WWF odottaa kehysriihestä muun muassa:

  • Periaatepäätöstä kaikkien valtionmailla sijaitsevien vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelusta.
  • Rahoituksen varaamista Heinävedellä sijaitsevien Palokin koskien ennallistamiseen. Patojen purkamisella on suuri merkitys niin uhanalaisille vaelluskaloille kuin aluetaloudellisesti.
  • Merkittävää lisäystä Helmi-, Metso- ja Nousu -ohjelmien sekä vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitukseen verrattuna vuoteen 2024.
  • Tehokkaita ja valtiontaloutta vahvistavia ilmastotoimia kuten maankäytön muutosmaksua, biomassan polton verotusta sekä polttoaineiden päästökauppaa.
  • Suomen kansainvälisen ilmasto- ja biodiversiteettirahoituksen nostamista.
  • Ympäristölle haitallisten tukien poistamista.
  • Vesilain muutoksen kiirehtimistä, jotta niille vesivoimaloille, joilta ei tällä hetkellä velvoiteta vaelluskalojen huomioimista, voitaisiin asettaa velvoitteet esimerkiksi ohitusuomien rakentamiseksi.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.