WWF:n Panda-palkinto rannikon lintulaskennoille

WWF jakaa 18 000 euron palkinnon Panu ja Sanna-Mari Kuntun lintulaskennoille, jotka kattavat maamme koko rannikon Itäiseltä Suomenlahdelta Perämeren pohjukkaan. Kuntut ovat tehneet jo aiemmin laskentoja saaristossa laaja-alaisesti, mikä vaikutti palkinnon myöntämiseen. Lisäksi 3 000 euron palkinto myönnetään Pehkijärvi-yhdistykselle järven kunnostukseen tehdystä työstä.

WWF jakaa perinteisen Panda-palkinnon tänä vuonna kahdelle eri hankkeelle. Palkinnon avulla WWF haluaa tukea ja kannustaa erilaisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Panda-palkinto myönnetään vuosittain erillisestä Anderssonin rahastosta.

“Saimme tänä vuonna 16 hakemusta, ja raati oli jälleen kerran positiivisen ongelman edessä. Lopulta päätimme palkita kaksi hanketta, jotka parantavat tietoja lintukannoista ja tarjoavat elinympäristön kosteikkolajeille”, toteaa valintaraadin esittelijänä toiminut WWF Suomen pääsihteeri Jari Luukkonen.

Panu ja Sanna-Mari Kunttu saavat 18 000 euron palkinnon. He ovat pitkään seuranneet rannikon ja saariston luonnon tilaa kartoittaen uhanalaisia elinympäristöjä ja lajeja. Nyt palkitun hankkeen tarkoituksena on kartoittaa pesiviä saaristolintuja Luonnontieteellisen keskusmuseon koordinoimaan valtakunnalliseen Lintuatlas-seurantaan.

“Luonnon monimuotoisuuden pitkäaikaisten seurantojen, kuten nyt tehtävien Lintuatlas-laskentojen, avulla ymmärrämme, mitä luonnossa tapahtuu. Seurantojen pohjalta voimme tehdä vaikuttavia luonnonsuojelutoimia”, kertoo saaristoekologi Panu Kunttu.

“Panda-palkinto mahdollistaa mittavan aineiston keruun aikana, jolloin hallitus leikkaa luonnon seurannan rahoituksesta. Tuntuu hyvältä, että työtämme arvostetaan”, ympäristösuunnittelija Sanna-Mari Kunttu sanoo.

Panu ja Sanna-Mari Kuntun seurantamatkaa voi seurata Suomen Luonto -lehden blogissa.

Lisäksi WWF myöntää 3 000 euron suuruisen palkinnon Pehkijärvi-yhdistykselle. Yhdistys aikoo käyttää palkintorahat kosteikon rakentamiseen. Kosteikon avulla pyritään edelleen parantamaan Tammelassa sijaitsevan Pehkijärven veden laatua ja samalla tarjoamaan elinympäristö monille kosteikkolinnuille, kuten kaulushaikaralle, luhtahuitille, mustakurkku-uikulle ja uivelolle. Pehkijärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon ja valtion lintuvesiohjelmaan. Yhdistys on talkoovoimin rakentanut järvelle lintutornin virkistyskäytön ja matkailun lisäämiseksi.

“Pehkijärvi-yhdistys on erittäin kiitollinen myönnetystä palkinnosta, joka hyödyttää sekä järven rannan asukkaita että linnustollisesti arvokasta Natura-aluetta. Kosteikon rakentamisen kustannukset ovat huomattavat yhdistyksen kokoon verrattuna. Yhdistys arvostaa erityisesti sitä, että yli 20 vuotta jatkunut työmme huomioidaan näin. Tämä kannustaa meitä ja tulevia sukupolvia ponnistelemaan edelleen Pehkijärven ja sen luonnon hyväksi”, iloitsee Pehkijärvi-yhdistyksen puheenjohtaja Elina Selinheimo.

Anderssonin rahaston perustaja ja Panda-palkintoraadin puheenjohtaja Heidi Andersson on innoissaan tämän vuoden voittajista.

“Vesien tila Suomen sisävesissä ja rannikkoalueilla on laajoilla alueilla tyydyttävä tai heikko. Siten vesistöjen ja niiden lajien seuranta on tärkeää – ilman tietoa emme osaa tehdä oikeita toimia luonnon tilan parantamiseksi. Vesistöt ja niiden lajit ovat minulle myös henkilökohtaisesti tärkeitä”, Andersson sanoo.

WWF on jakanut Panda-palkintoa vuodesta 1999 lähtien. Panda-palkinto on yksi Suomen suurimmista ympäristöpalkinnoista ja sen avulla halutaan kannustaa aktiivisia luonnon- ja ympäristönsuojeluhankkeita. Viime vuonna Panda-palkinto myönnettiin Saimaan vesiensuojeluyhdistykselle, Aito Suvi -vesiensuojeluhankkeelle ja Vuonislahden kalaveden osakaskunnalle.