Vetoomukset - allekirjoittamalla voit vaikuttaa!

Jotta voimme pysäyttää luonnon köyhtymisen, meidän on yhdistettävä voimamme. Vetoomuksilla voit ilmaista kantasi luonnon ja ilmaston puolesta helposti ja vaivattomasti. Kansainvälisenä järjestönä WWF on mukana monenlaisten vetoomusten ja aloitteiden edistämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Yhdessä voimme rakentaa tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto kukoistavat.

Suojele uhanalaisia riistalajeja

Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Metsästys ei voi olla kestävää, jos kohteena on katoamisvaarassa oleva, uhanalainen laji. WWF haluaa suojella uhanalaisia riistalajeja ja seisoo siksi uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämistä esittävän kansalaisaloitteen takana.

Allekirjoita kansalaisaloite

Suojele uhanalaisia riistalajeja

Metsästyslain mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti. Metsästys ei voi olla kestävää, jos kohteena on katoamisvaarassa oleva, uhanalainen laji. WWF haluaa suojella uhanalaisia riistalajeja ja seisoo siksi uhanalaisten lajien metsästyksen kieltämistä esittävän kansalaisaloitteen takana.

Auta Suomi irti turpeesta

Turpeen energiakäytöllä on mittavia haitallisia vaikutuksia luonnolle ja ilmastolle. Turpeen energiakäyttö aiheuttaa valtavasti ilmastopäästöjä, kuormittaa vesistöjä ja uhkaa uhanalaisia suoluontotyyppejä. Siksi WWF on mukana Suomen luonnonsuojeluliiton käynnistämässä Irti turpeesta -kampanjassa, joka kerää allekirjoituksia lakialoitteeseen. Kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa turpeen energiakäyttö Suomessa vuoteen 2025 mennessä.

Allekirjoita kansalaisaloite

Auta Suomi irti turpeesta

Turpeen energiakäytöllä on mittavia haitallisia vaikutuksia luonnolle ja ilmastolle. Turpeen energiakäyttö aiheuttaa valtavasti ilmastopäästöjä, kuormittaa vesistöjä ja uhkaa uhanalaisia suoluontotyyppejä. Siksi WWF on mukana Suomen luonnonsuojeluliiton käynnistämässä Irti turpeesta -kampanjassa, joka kerää allekirjoituksia lakialoitteeseen. Kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa turpeen energiakäyttö Suomessa vuoteen 2025 mennessä.

Suojele arktisia nisäkkäitä vedenalaiselta melulta

Vedenalainen melusaaste, joka on lähtöisin rakennustöistä, laivojen potkureista ja öljynetsinnästä, vaikeuttaa valaiden kommunikointia. Melu uhkaa arktisella alueella esimerkiksi sarvivalaita, maitovalaita ja ryhävalaita. Kehota arktisten valtioiden päättäjiä pitämään melusaaste pois arktiselta alueelta.

Allekirjoita WWF:n vetoomus

Suojele arktisia nisäkkäitä vedenalaiselta melulta

Vedenalainen melusaaste, joka on lähtöisin rakennustöistä, laivojen potkureista ja öljynetsinnästä, vaikeuttaa valaiden kommunikointia. Melu uhkaa arktisella alueella esimerkiksi sarvivalaita, maitovalaita ja ryhävalaita. Kehota arktisten valtioiden päättäjiä pitämään melusaaste pois arktiselta alueelta.

Sinua saattaa kiinnostaa