Ilmastonmuutoksen hillintään tarvitaan vihreää terästä

”Terästeollisuus on tienhaarassa, josta sen on käännyttävä kohti puhtaampaa tulevaisuutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi”, sanoo Kirsi Vuorinen. Hän toimii projektipäällikkönä WWF Suomen kansainvälisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on vauhdittaa saastuttavan teollisuudenalan siirtymää kohti vähäpäästöistä tuotantoa.

Miksi teräs ja terästeollisuus ovat tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä?

Terästeollisuus on maailmanlaajuisesti yksi suurimmista ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen lähteistä. Ala tuottaa noin 28 prosenttia kaikista teollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä. Mittavat päästöt johtuvat siitä, että terästä tuotetaan fossiiliseen kivihiileen perustuvilla menetelmillä. Kivihiiltä poltetaan tuotantolaitoksilla lämpöenergian tuottamiseksi. Lisäksi siitä valmistetaan koksia, jota poltetaan niin sanotussa pelkistämisprosessissa.

Teräksen tuotantoon on kuitenkin olemassa vähäpäästöisiä vaihtoehtoja, ja tuotannon tapoja muuttamalla terästeollisuus voi muuttua ilmastokriisin kiihdyttäjästä yhdeksi sen ratkaisijaksi.

Mitä tarkoittaa vihreä teräs?

Vihreällä teräksellä tarkoitetaan vähäpäästöisesti tuotettua terästä. Siitä, mikä on vähäpäästöisesti tuotettua, on kuitenkin tällä hetkellä olemassa erilaisia määritelmiä ja niitä pyritäänkin yhtenäistämään erilaisten standardien, aloitteiden ja säädösten avulla. Aloitteet kuitenkin eroavat toisistaan muun muassa sen suhteen, missä laajuudessa ne huomioivat terästuotannon eri vaiheet ja teräksen matkan alusta valmiiksi tuotteeksi. WWF on mukana Science Based Targets -aloitteessa (SBTi). Sen tavoitteena on varmistaa, että yritysten ilmastotoimet perustuvat ilmastotieteeseen ja tukevat Pariisin ilmastosopimuksen mukaista tavoitetta rajoittaa maapallon ilmaston lämpeneminen 1,5 asteen rajan alapuolelle suhteessa esiteolliseen aikaan.

Miten teräksen tuotanto voidaan muuttaa ilmaston ja luonnon kannalta kestävämmäksi?

Vähäpäästöiseen tuotantoon siirtyminen tarkoittaa terästehtaissa käytännössä kolmea asiaa: Kivihiilikäyttöiset, raudan sulattamiseen käytettävät masuunit tulee vaihtaa sähkötoimisiin valokaariuuneihin. Lisäksi koksiin pohjautuvasta raudan pelkistämisestä on siirryttävä vetyyn perustuvaan prosessiin. Myös raaka-aineena käytettävää, maaperästä louhittua rautamalmia tulee korvata romuraudalla ja -teräksellä. Uusi tuotantotapa tarvitsee kuitenkin runsaasti energiaa, ja siksi tarvitaan myös poliittisia päätöksiä sekä investointeja vähäpäästöisen sähköntuotannon lisäämiseksi ja energiaverkkojen päivittämiseksi.

Muutoksen toteuttamiseen on juuri nyt erinomaiset mahdollisuudet, sillä jopa 70 prosenttia maailman terästuotantolaitosten masuuneista on tulossa käyttöikänsä päähän. On ensiarvoisen tärkeää, että ne korvataan vähäpäästöisillä ratkaisuilla, eikä investointeja fossiilisia polttoaineita käyttäviin teknologioihin enää tehdä. Jotta siirtymä saadaan tehtyä ilmastotavoitteiden kannalta riittävässä aikataulussa, se tulee saada vauhtiin jo tällä vuosikymmenellä.

Millaisia vaikutuksia terästeollisuuden muutoksella olisi?

Siirtymällä puhtaampaan terästuotantoon vältetään kiihtyvän ilmastokriisin ja luontokadon aiheuttamia kustannuksia. Oikein tehdyillä investoinneilla turvataan myös työpaikkoja terässektorilla. Vähäpäästöinen terästuotanto on jo avannut uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja sen merkitys on sekä yritysten että valtioiden kilpailukyvyn näkökulmasta huomattava. Suurin vaikutus syntyy tietenkin siitä, että päästöjä vähentämällä hillitsemme ilmastonmuutosta ja luontokatoa.