Vaalitaan luontoa

Suomalaiset valitsevat huhtikuun alussa 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tulevien päättäjien harteilla lepää suuri vastuu luontokadon pysäyttämisestä.

Tulevan hallituksen on sitouduttava panemaan toimeen EU:n biodiversiteettistrategia, käytettävä prosentti bruttokansantuotteesta luontotoimiin ja edistettävä luonnonsuojelua globaalisti, sillä hyvinvoiva ympäristö on myös ihmisoikeuskysymys. Lisäksi Suomen on investoitava kasvipohjaisen ruuantuotannon tukemiseen, innovointiin ja vientiin.

Nykyinen hallitusohjelma sai keväällä 2019 kiitosta ympäristöjärjestöiltä. Seuraavan hallitusohjelman on kuitenkin oltava edellistäkin kunnianhimoisempi. Erityisen tärkeää on varmistaa ohjelman toimeenpano. Nykyinen hallitus jätti monia tarvittavia päätöksiä tekemättä, ja puheet ja teot olivat liian usein ristiriidassa.

Olen työskennellyt WWF Suomen pääsihteerinä 13 vuotta – kolmien eduskuntavaalien aikana – ja voin vakuuttaa, että tänä keväänä olemme toimineet luonnon edunvalvojina ennennäkemättömällä tarmolla: olemme muun muassa tavanneet ehdokkaita, puolueita ja ministeriöiden johtoa kasvotusten, tentanneet puolueiden puheenjohtajia ympäristöaiheisessa vaalitentissä yhdessä Helsingin Sanomien, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ja Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa ja olleet mukana järjestämässä ympäristöteemaista mielenilmausta Helsingissä.

Seuraavaksi pallo on siirtymässä sinulle, hyvä äänioikeutettu. Kun annat äänesi, vaali luontoa ja kirjoita lapulle sellaisen ehdokkaan numero, joka huomioi luonnon päätöksenteossa. Alkuun pääset esimerkiksi tutustumalla verkkosivuillamme puolueiden ympäristökantoihin.

Luonto on kaiken hyvinvointimme perusta, kenties tärkein yhteisistä asioistamme, ja sitä koskevan päätöksenteon on korkea aika nousta myös politiikan kovaan ytimeen.

Liisa Rohweder

pääsihteeri, WWF Suomi