Yhdellä osakkeella ilmastotekoja

Osakeomistus voi avata järjestöille ja aktiivisille kansalaisille uudenlaisia vaikuttamisväyliä. WWF osti Fortumin osakkeen ja onnistui nostamaan ilmastotoimia vaativan aloitteensa yhtiökokouksen asialistalle ja julkiseen keskusteluun.

”Vuoden 2019 marraskuussa pohdin kuumeisesti, miten WWF voisi vaikuttaa Fortumiin. Vaikuttaminen tuntui tärkeältä monestakin syystä. Fortum on suuri suomalainen energiayhtiö, josta Suomen valtio, eli viime kädessä veronmaksajat, omistaa enemmistön. Yhtiön omistajiin kuuluu myös kotimaisia eläkeyhtiöitä sekä valtavasti suomalaisia piensijoittajia. Kyseessä on siis todellinen koko kansan osakeyhtiö”, sanoo WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Vaikuttaminen Fortumiin oli Ojasesta tärkeää myös siksi, että energiamurroksen edelläkävijänä profiloituva Fortum suunnitteli enemmistön hankkimista saksalaisesta Uniperista. Valtaosa Uniperin energiantuotannosta nojaa fossiilisiin polttoaineisiin. Uniper-kauppa on sittemmin edennyt, ja tällä hetkellä Fortum omistaa yhtiöstä noin 70 prosenttia.

”Siinä missä Fortum puhuu mainoslauseissaan puhtaammasta maailmasta, Uniperin kanssa se loikkaa menneisyyteen. Uniperin Datteln4-hiilivoimalan avaamista on vastustettu Saksassa jo vuosia, ja nyt myös Fortum edistää sen ottamista käyttöön. Uniperin hiilidioksidipäästöt ovat Fortumin ja Suomen valtion vastuulla”, Ojanen toteaa.

Vaikuttamisen keinoksi valikoitui  lopulta yhtiökokousaloite, jonka WWF jätti Fortumille tammikuussa 2020. Tämä oli mahdollista, sillä WWF oli ostanut yhden Fortumin osakkeen vuonna 2018. WWF ei periaatteidensa mukaisesti sijoita fossiilienergiaan, mutta yksittäisen osakkeen ostaminen katsottiin tärkeäksi vaikuttamisväyläksi. Jo yksi osake takaa omistajalleen aloite-, äänestys- ja puheoikeudet yhtiökokouksessa. Aloitteen mukaan Fortumin tulisi arvioida liiketoimintansa ilmastoriskit sekä tehdä suunnitelma toimintansa sopeuttamisesta Pariisin sopimuksen mukaiseen 1,5 asteen lämpenemisrajaan. Fortum otti aloitteen vastaan ja lisäsi sen yhtiökokouksen asialistalle.

WWF:n oikeudellin neuvonantaja Raija-Leena Ojanen

WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen johti vaikuttamistyötä Fortumiin.

Aloite ei mennyt läpi, mutta paine muutokseen pysyy

Koronaviruksen vuoksi Fortumin yhtiökokous siirtyi, ja se järjestettiin erikoisjärjestelyin 23. huhtikuuta. WWF osallistui kokoukseen lähettämällä puheenvuoron ennakkoon ja seuraamalla kokousta videon välityksellä.

Jo etukäteen oli tiedossa, ettei WWF:n aloitetta hyväksytä. Vaa’ankieliasemassa ollut Suomen valtio ilmoitti maaliskuun lopussa äänestävänsä aloitetta vastaan. Aloitteesta kuitenkin äänestettiin kokouksessa, ja monet piensijoittajat antoivat sille tukensa. Hyväksymiseen olisi tarvittu kahden kolmasosan enemmistö, ja lopulta aloite keräsi noin kahdeksan prosentin kannatuksen. Tämä tarkoittaa noin 46:ta miljoonaa ääntä.

”Jäimme kauas aloitteen hyväksymisestä, mutta äänestystulos oli silti rohkaiseva. Lukuisat sijoittajat haluavat toimia ilmaston näkökulmasta vastuullisesti”, sanoo Ojanen.

Aloitteen hylkääminen herätti paljon keskustelua ennen kokousta ja sen jälkeen. Etenkin Suomen valtion päätös ihmetytti, sillä nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite ilmaston lämpenemisen rajaamisesta 1,5 asteeseen. Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) perusteli aloitteen hylkäämistä lakiteknisillä syillä. Ilmastotavoitteiden kirjaaminen yhtiöjärjestykseen olisi Tuppuraisen mukaan vienyt Fortumia yleishyödyllisen yhtiön suuntaan tavalla, joka ei sovi pörssiyhtiölle.

”Argumentti yleishyödyllisyydestä on ontuva. Vastuullisuus on jo nyt yleisesti tärkeä osa kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa. Vastuullisuus ei muutu yleishyödyllisyydeksi, vaikka se kirjattaisiin yhtiöjärjestykseen”, toteaa Ojanen, jolla on takanaan mittava työura liikejuristina.

Fortumin pääkonttori Keilaniemessä Espoossa

Fortumin pääkonttorin ovessa olevassa tarrassa kehotetaan liittymään muutokseen.

Sijoittajat voivat vaikuttaa energia-alan kehitykseen

Energia-ala on merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voivat toteutua, fossiilisista polttoaineista pitäisi päästä eroon nopeassa aikataulussa ja siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin. Sijoittajat ovat Ojasen mukaan heränneet hiilisijoitusten riskeihin.

Myös ministeri Tuppurainen painotti kannanotossaan valtionyhtiöiden vastuuta huomioida Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoite sekä Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035.

”Seuraavat 10 vuotta ovat ratkaisevia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Viivyttely fossiilisista polttoaineista luopumisessa on kohtalokasta niin koko planeetan kuin yksittäisen yrityksen näkökulmasta. On selvää, että hiileen nojaavat yhtiöt eivät ole tulevaisuuden voittajia, ja tätä sijoittajat voivat edistää”, Ojanen sanoo.

Vaikuttamistyö jatkuu yhtiökokouksen jälkeen

Vaikka WWF:n aloite Fortumille ei mennyt läpi, Ojanen ei ole täysin pettynyt lopputulokseen. Aloite sai laajasti tukea muilta järjestöiltä ja yksittäisiltä kansalaisilta. Aloite myös nosti yritysten ilmastokestävyyden julkiseen keskusteluun. Yhtiökokousvaikuttaminen on Suomessa orastava ilmiö. WWF:ssä vaikuttamiskeinon hyödyt on nähty selkeinä.

”Aloite antoi mahdollisuuden käydä keskusteluja monien tahojen kanssa. Minut yllätti, miten vaikeaa valtion ja institutionaalisten sijoittajien on käyttää osakeyhtiölain osakkeenomistajalle antamaa valtaa. Lisäksi osakeyhtiölaki kaipaa päivitystä yritysten vastuullisuuden sääntelyn osalta”, Ojanen kertoo.

Vastaavanlainen vaikuttamistyö jatkuu WWF:ssä.

”Syksyllä suunnittelemme, mitä voisimme tehdä seuraavalla yhtiökokouskaudella ja mihin yrityksiin haluaisimme vaikuttaa. Työmme kestävän maailman puolesta jatkuu.”