Luonto on tärkeä liittolainen ilmastonmuutoksen hillinnässä

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportit kertovat, että ilmastokriisi etenee arvoitua nopeammin ja vaikutukset ovat jo nyt luultua rajumpia. Luontopohjaiset ratkaisut ovat tärkeä osa ilmastokriisin ratkaisua.

Kevään 2022 aikana on ilmestynyt kaksi uutta hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raporttia. Niitä ovat seuranneet lohduttomat otsikot nopeasti etenevästä ilmastonmuutoksesta ja ihmiskunnan riittämättömistä toimista.

Keinoja ilmastokriisin hillitsemiseksi kuitenkin on edelleen, ja ne ovat IPCC:n raporteissakin esillä. Päästöjen nopean ja merkittävän leikkaamisen ohella ratkaisuksi esitetään luontopohjaisia ratkaisuja.

Mutta mitä luontopohjaiset ratkaisut sitten ovat ja missä niitä on? Luontopohjaisia ratkaisuja on käytössä jo esimerkiksi Suomessa. Hyvä esimerkki niistä ovat kaupunkikosteikot, jotka vähentävät tai poistavat tulvien aiheuttamia haittoja kaupunkien infrastruktuurille. Kosteikko voi toimia myös viheralueena ja se on hyvä alusta monipuoliselle kasvilajistolle, mikä taas tarjoaa elinympäristön ja ravintoa monille lajeille, kuten linnuille, kaloille ja hyönteisille.

”Luontopohjaisilla ratkaisuilla vastataan ilmastonmuutoksen hillinnän ohella myös muihin haasteisiin, kuten katastrofiriskeihin tai luontokatoon”, toteaa WWF:n ilmastovastaava Bernt Nordman.

Joissakin kehittyvissä maissa, esimerkiksi Ugandassa, luontopohjainen ratkaisu voi olla esimerkiksi luonnonmetsien suojelu ja ennallistaminen vesistöjen yläjuoksulla. Kattava metsäpeite yläjuoksulla muun muassa pidättää maa-ainesta rinteillä ja näin vähentää maa-aineksen huuhtoutumista alajuoksun vesistöihin, mikä parantaa veden laatua, mutta myös vähentää maanvyöryjen riskiä. Metsä ja maa sitovat itseensä hiilidioksidia, ja näin luonnonmetsien ennallistaminen auttaa myös hillitsemään ilmastonmuutosta.

”Oikein suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä hyötyvät myös paikalliset asukkaat”, muistuttaa WWF:n kehitysyhteistyöasiantuntija Henna Tanskanen.

Nordmanin mukaan luonto on ihmisen tärkein liittolainen ilmastokriisissä. Se, voiko luonto hyvin vai huonosti, heijastuu suoraan myös ilmastonmuutokseen.

”Hyvinvoivat ekosysteemit, kuten maailman valtameret, sitovat hiiltä ilmakehästä, kun taas luonnon köyhtyminen, kuten metsäkato, kiihdyttää ilmastonmuutosta”, hän havainnollistaa.

IPCC:n raportit osoittavat meidän olevan tällä hetkellä tilanteessa, jossa ihmisen toiminta lisää luontokatoa, mikä taas puolestaan vauhdittaa ilmastonmuutosta.

”Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo ympäri maailmaa. Jos toimimme nopeasti ja yhdessä luonnon kanssa, voimme rajoittaa sään ääri-ilmiöiden esiintymistiheyttä ja auttaa niin ihmisiä kuin ekosysteemejä sopeutumaan. Ilman luontoa se ei kuitenkaan ole mahdollista”, sanoo Nordman.

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.