Miksi turpeesta pitää luopua ja millä se korvataan? Asiantuntijamme vastaa kysymyksiin turpeen energiakäytöstä

Turpeen energiakäytöstä luopuminen on merkittävä teko luonnon ja ilmaston puolesta, sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.

Miksi turpeen energiakäyttö pitäisi lopettaa, ohjelmapäällikkö Jussi Nikula?

Turpeen energiakäytöllä on monia haitallisia vaikutuksia ilmastolle ja luonnolle. Turpeenpoltto aiheuttaa noin 12 prosenttia Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Suot ovat myös suuri hiilivarasto. Kun turve poltetaan energiaksi, hiilivarasto muuttuu hetkessä päästölähteeksi. Lisäksi turpeen energiakäyttö kuormittaa vesistöjä ja uhkaa arvokasta suoluontoamme. Kun suo kuivataan energiakäyttöön, sen luonto tuhoutuu täysin. Suomen soilla elää monia uhanalaisia lajeja, minkä lisäksi jopa 83 prosenttia Etelä-Suomen suoluontotyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi. Meidän on suojeltava näitä ainutlaatuisia alueita ja niillä eläviä lajeja.

Kuinka merkittävä energianlähde turve on Suomelle?

Turvetta käytetään energiantuotannossa sähkön ja erityisesti lämmön lähteenä. Turpeen osuus Suomen kokonaisenergian kulutuksesta on noin viisi prosenttia. Siihen verrattuna 12 prosentin ilmastopäästöt ovat valtavat. Yhteensä Suomessa on noin turvetta käyttävää 240 turvevoimalaa ja niitä sijaitsee myös Oulun, Kuopion ja Jyväskylän kaltaisissa suurissa kaupungeissa. Turpeeseen nojaavilla alueilla on hyvät mahdollisuudet siirtyä pikaisesti kohti kestäviä energiamuotoja.

Miten turve korvataan?

Turpeella tuotettu sähkö ja lämpö voitaisiin korvata ainakin suurissa kaupungeissa polttoon perustumattomilla uusiutuvilla energiamuodoilla ja -ratkaisuilla. Tällaisia ovat esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen, hukkalämmön hyödyntäminen, lämpöpumput sekä aurinko- ja tuulivoima. Myös huoltovarmuuden näkökulmasta turve voidaan korvata aiemmin mainituilla ratkaisuilla. Turve soveltuu huoltovarmuuspolttoaineeksi huonosti, sillä sen kaivaminen riippuu sääoloista ja turve kestää heikosti varastoimista.

Mistä Irti turpeesta -kansalaisaloitekampanjassa on kyse?

WWF on mukana Suomen luonnonsuojeluliiton käynnistämässä Irti turpeesta -kansalaisaloitekampanjassa, jonka tavoitteena on turpeen energiakäytön lopettaminen Suomessa vuoteen 2025 mennessä. Turpeelle tarvitaan päätöspäivämäärä, sillä Suomi ei vielä sellaista ole asettanut. Sen sijaan hallitus pyrkii puolittamaan turpeen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen torjunnalla on kiire, ja suuripäästöisestä turpeen energiakäytöstä on päästävä eroon hallituksen asettamaa aikataulua nopeammin. Nykyinen lainsäädäntö ei kohtele polttoaineita tasapuolisesti, kun katsotaan niiden kasvihuonekaasupäästöjä. Meillä ei ole varaa odottaa, että turpeen energiakäyttö hiipuisi markkinoiden tai päästökaupan ohjaamana. Tekoja luonnon ja ilmaston puolesta tarvitaan nyt.

Jos turpeen käyttö kiellettäisiin, miten varmistetaan oikeudenmukainen siirtymä alan työntekijöille ja yrittäjille?

Elinkeinostaan luopuvien ihmisten toimeentulo on varmistettava ja heille tulisi tarjota tukea koulutukseen, elinkeinon uudelleen suuntaamiseen ja mahdollisiin uusiin investointeihin. Tällaista tukea voisi saada suunnitteilla olevasta EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Jos turpeen käytölle asetettaisiin takaraja, se edistäisi reilua siirtymää. Valtiolla, yrityksillä ja työntekijöillä olisi aikaa valmistautua, suunnitella ja toteuttaa muutos yhteisymmärryksessä.

Allekirjoita kansalaisaloite

Turve kuuluu suohon. Ei mökkijärven pohjaan, ei savuna taivaalle. Jätetään turve suohon ja torjutaan ilmastonmuutosta sekä luonnon monimuotoisuuden katoa. Tule mukaan ja allekirjoita kansalaisaloite!

Siirry allekirjoittamaan

Allekirjoita kansalaisaloite

Turve kuuluu suohon. Ei mökkijärven pohjaan, ei savuna taivaalle. Jätetään turve suohon ja torjutaan ilmastonmuutosta sekä luonnon monimuotoisuuden katoa. Tule mukaan ja allekirjoita kansalaisaloite!