WWF-raportti: Askelia kasvuloikkaan: kasvipohjaisen ruuan alan kehitystarpeita

Siirtyminen kasvipainotteiseen ruokavalioon on välttämätöntä erityisesti luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja ilmastopäästöjen vähentämiseksi. WWF:n Askelia kasvuloikkaan: kasvipohjaisen ruuan alan kehitystarpeita -selvityksessä on esitetty kasvipohjaisen ruuan toimijoiden tunnistamia keskeisimpiä tarpeita alan arvoketjun kehittämiseksi.

Ruuantuotannossa on käynnissä suurin murros sen jälkeen, kun ihminen kymmenentuhatta vuotta sitten aloitti viljelyn ja valjasti villieläimiä ruuantuotantoon. Tällä hetkellä uudet teknologiat mullistavat keinot valmistaa ruokaa, puhumattakaan tulevista vuosikymmenistä. Samaan aikaan ruuan kulutus muuttuu, kun etenkin länsimaissa yhä useampi ihminen valitsee lautaselleen kasvipainotteista ruokaa. Tämän pitkän ajan trendin odotetaan vain voimistuvan tulevina vuosina.

Harppauksin etenevä tuotekehitys ja vahvempi tietoisuus planeetan rajoista ohjaavat jatkossa yhä suurempia kuluttajaryhmiä kohti kasvipainotteista syömistä. Muutosta tulevina vuosikymmeninä ajavat etenkin sukupolvet, jotka nyt omaksuvat uusia ruokatottumuksia. Hollannissa jo yli puolet kansalaisista noudattaa kasvipainotteista ruokavaliota, Suomessa noin kolmannes. Teknologian ja kulutuksen ohella myös maankäyttö on myllerryksessä, kun planeetan rajat asettavat ruuantuotannolle ennen kokemattoman muutospaineen.