©  Alexandra Antell / WWF
Päivitetty

Rahankeräysluvat

Poliisihallitus, Arpajaishallinto ja Ålands landskapsregering

Keräyslupanumero: Suomi RA/2017/672, myönnetty 27.6.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta (1.7.2017–30.6.2022).

  • luvan saaja: Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen rahasto sr
  • kerättävien varojen käyttötarkoitus: kerätyt varat käytetään luonnon- ja ympäristönsuojeluun, uhanalaisten eläin- ja kasvilajien, niiden elinalueiden sekä erilaisten luontotyyppien suojeluun ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön, muun kestävän kehityksen sekä ympäristökasvatuksen edistämiseen. Varoja käytetään WWF Suomen ja WWF Internationalin suojelukohteissa, EU:n rahoittamissa hankkeissa sekä ulkoministeriön kumppanuussopimuksen mukaisessa kehitysyhteistyössä.
  • keräys- ja vetoamistavat: lehdet, radio, tv, sähköposti, puhelinsoitto, koululaisten päivätyökeräys, tapahtumalippujen myynnin yhteydessä toimeenpantava rahankeräys, yritysyhteistyökumppanien tiloissa ostosten maksamisen yhteydessä toimeenpantava rahankeräys, lipas, internet, puhelin- ja tekstiviestikeräys, face-to-face ja door-to-door -varainhankinta, kirjeet sekä tilisiirtolomakkeet, tilaisuudet, tapahtumat ja henkilökohtaiset tapaamiset, oppaat, julisteet ja flyerit sekä printtimateriaali.
  • keräystunnus: Panda-pinssi, tarra, kortti, kirjanmerkki tai diplomi

Rahankeräystilit ovat:

Nordea
FI41 1572 3000 0111 89
Nordea
FI98 1572 3000 3268 68
OKO
FI40 5780 0710 0305 81
Ålandsbanken
FI08 6601 0001 1523 70
Danske Bank
FI69 8000 1700 2840 04 

Keräyslupanumero: Åland ÅLR 2018/3111/25.4.2018 (1.7.2018–30.6.2019). 

  • syfte: till naturvårdsarbete i Finland samt finansiering av utvecklingssamarbetsprojekt  
  • insamlingssätt: genom sparbössor, television, radio, mobiltelefoner, internet, direktmarknadsföringsbrev, flyers, utereklam, biografreklam, tidningar och tidskrifter, donationer, servicetelefonnummer, telemarketing och stödjarrekrytering.  

Norppa-arpajaisten keräyslupanumero:

Arpajaiset järjestetään Poliisihallituksen luvalla nro RA/2018/1171, myönnetty 4.12.2018, joka on voimassa 18.3.–17.9.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

  • Poliisihallitus myöntänyt luvan tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen. Tavara-arpa r.y. määrätty arpajaisten käytännön toimeenpanijaksi.
  • arpajaisten tuotto käytetään uhanalaisen saimaannorpan, merikotkan ja muiden Suomen uhanalaisten lajien sekä Itämeren, Suomen perinnemaisemien ja metsien suojeluun.