WWF:n lajityöryhmät

WWF:llä on lajityöryhmiä, joissa vapaaehtoiset asiantuntijat työskentelevät yhdessä WWF:n henkilökunnan kanssa. Moni aiemmista WWF:n lajityöryhmistä toimii nykyään valtionhallinnon alaisuudessa.

Itämeren hylkeet

Antti Halkka, puheenjohtaja
antti.halkka@sll.fi

Petteri Tolvanen, WWF:n toimiston yhteyshenkilö
petteri.tolvanen@wwf.fi

Kiljuhanhi

Petri Lampila, puheenjohtaja
plampila2@gmail.com

Riikka Kaartinen, sihteeri
riikka.kaartinen@gmail.com

Petteri Tolvanen, WWF:n toimiston yhteyshenkilö
petteri.tolvanen@wwf.fi

Naali

Heikki Henttonen, puheenjohtaja

heikki.henttonen@luke.fi

Tuomo Ollila, koordinaattori, Metsähallituksen luontopalvelut

tuomo.ollila@metsa.fi

Petteri Tolvanen, WWF:n toimiston yhteyshenkilö
petteri.tolvanen@wwf.fi

Merikotka

Merikotkaan liittyvä kenttätyö siirtyi vuonna 2020 WWF:ltä Sääksisäätiön vastuulle ja WWF:n merikotkatyöryhmä lakkautettiin.

Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän yhteystiedot:

puheenjohtaja Jouko Högmander: jouko.hogmander@gmail.com

sihteeri Camilla Ekblad,: camilla.ekblad@utu.fi

seurantavastaava Heikki Lokki: heikki.lokki@helsinki.fi