WWF:n lajityöryhmät

WWF:llä on lajityöryhmiä, joissa vapaaehtoiset asiantuntijat työskentelevät yhdessä WWF:n henkilökunnan kanssa. Moni aiemmista WWF:n lajityöryhmistä toimii nykyään valtionhallinnon alaisuudessa.

Itämeren hylkeet

Antti Halkka, puheenjohtaja
[email protected]

Petteri Tolvanen, WWF:n toimiston yhteyshenkilö
[email protected]

Kiljuhanhi

Petri Lampila, puheenjohtaja
[email protected]

Riikka Kaartinen, sihteeri
[email protected]

Petteri Tolvanen, WWF:n toimiston yhteyshenkilö
[email protected]

Naali

Heikki Henttonen, puheenjohtaja

[email protected]

Tuomo Ollila, koordinaattori, Metsähallituksen luontopalvelut

[email protected]

Petteri Tolvanen, WWF:n toimiston yhteyshenkilö
[email protected]

Merikotka

Merikotkaan liittyvä kenttätyö siirtyi vuonna 2020 WWF:ltä Sääksisäätiön vastuulle ja WWF:n merikotkatyöryhmä lakkautettiin.

Sääksisäätiön merikotkatyöryhmän yhteystiedot:

puheenjohtaja Jouko Högmander: [email protected]

sihteeri Camilla Ekblad,: [email protected]

seurantavastaava Heikki Lokki: [email protected]