©  WWF
Päivitetty

Julkaisut

WWF julkaisee jatkuvasti raportteja, selvityksiä ja tutkimuksia ympäristöaiheista. Tällä sivulla on raportteja, jotka WWF on julkistanut Suomessa.

 

Fakta-lehtiset

WWF WWF på svenska   Saimaannorppa Saimenvikaren  
Itämeri Östersjön   Lumileopardi Snöleopard   
Ilmasto Klimatet   Sademetsät Regnskogarna  
Arktinen alue Det arktiska området      


De här Fakta-broschyrerna finns endast på finska

     

Palmuöljy Palm oil (eng.)
Silakka
Tonnikala

 

Suomen metsät
Talkooleirit
Öljyntorjunta

 

 

Raportit

Vuosikertomukset ja tilinpäätökset
Kansainvälinen kehitys
Kestävä kehitys
Living Planet -raportit
Metsät
Ilmastonmuutos
Meret 
Uhanalaiset lajit
Kemikaalit
Perinneympäristöt
Luonnonsuojelualueet

Lisää raportteja: katso kansainvälisen WWF:n sivujen Julkaisut-osio.

WWF:n uusimmat julkaisut:

Sharks in Crisis: A call to Action for the Mediterranean (heinäkuu 2019, pdf, englanniksi). Raportti kokoaa yhteen tuoreimman tutkimustiedon, joka osoittaa miten kestämätön ja laiton kalastus ovat verottaneet hai- ja rauskupopulaatioita Välimerellä.

Rekommendationer för utvecklande av ett ansvarsfullt skogsbruk,
baserade på forskningsresultat (kesäkuu 2019, pdf, ruotsiksi)

Wildlife in a Warming World (maaliskuu 2018, pdf, englanniksi) The effects of climate change on biodiversity in WWF’s Priority Places.

Solving Plastic Pollution Through Accountability (5.3.2019, pdf, englanniksi). Raportti kertoo maailman muovisaasteongelman syistä ja seurauksista sekä esittelee keinot, jolla ongelma voidaan ratkaista.

WWF:n Living Planet 2018 -raportti (30.10.2018, pdf, englanniksi). Maapallomme selkärankaisten eläinten tilanne on kriittinen. WWF:n Living Planet -raportti on yksi maailman johtavia, tieteelliseen tietoon perustuvia julkaisuja, joka seuraa selkärankaisten määrää.

WWF:n Living Planet 2018 -raportin tiivistelmä (30.10.2018, pdf, englanniksi)

Metsät ja kestävä kehitys -raportti (11.7.2018, pdf). Raportti korostaa tapaustutkimusten kautta metsien merkitystä kestävän kehityksen maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Tutkimustietoon perustuvia suosituksia vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi (26.4.2018, pdf). Raportti kokoaa yhteen ennennäkemättömän laajan tutkimustiedon metsänhoitotoimista, joista on osoitettu olevan luonnolle hyötyä.

Baltic Sea Action Plan Scorecard 2018 (5.3.2018, pdf). Raportti kertoo, miten Itämeren rantavaltiot ovat toteuttaneet suojelutoimia, joista maat sopivat yhteisesti vuonna 2007.

Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan: riskeistä mahdollisuuksiin (16.1.2018, pdf). Opas kertoo ilmastonmuutokseen liittyvistä sijoitusriskeistä ja auttaa sijoittajia vähentämään sijoitustensa hiilijalanjälkeä omat sijoitustavoitteet huomioiden.

Vuosikertomus (23.11.2017, pdf). Lue, mitä saimme aikaan yhdessä tukijoidemme kanssa tilikaudella 2016-2017.

WWF Suomen suurimmat saavutukset 2014-2016 – Kehitysyhteistyöohjelma (Tiivistelmä 21.6.2017, pdf) Miljoonia hehtaareja metsää kestävän hoidon piiriin, toimeentuloa ja terveyttä yli 200 000 ihmiselle sekä satoja uusia lajeja. Lue 12 inspiroivaa tarinaamme Tansaniasta, Bhutanista, Nepalista ja Indonesiasta.

Vuosikertomukset ja tilinpäätökset

Kansainvälinen kehitys

Kestävä kehitys

Living Planet -raportit

Metsät

Ilmastonmuutos

Meret

Uhanalaiset lajit

Kemikaalit

Perinneympäristöt

Luonnonsuojelualueet