ICEYE

Lahjoitus Yhteistyökumppani

ICEYE tukee WWF:n arktista ohjelmaa valaiden vaellusreittien tunnistamisessa ja suojelemisessa.

Vuosittain kymmenet tuhannet valaat vaeltavat pitkiä matkoja Jäämerelle etsiessään oikeita olosuhteita ravinnon hankkimiseen, pariutumiseen ja poikasten kasvattamiseen. Valaiden käyttämät kulkureitit eli ‘siniset käytävät’ ovat elintärkeitä lähes kolmannekselle maailman valaslajeista. Suunnistaessaan valaat seuraavat jäänreunan liikkeitä ja merkkejä vuodenaikojen vaihtelusta. Ilmaston lämpenemisen myötä suunnistaminen vaikeutuu ja myös muut vaarat kasvavat. Jään sulaminen tuo arktiselle alueelle lisää aluksia, mikä lisää vedenalaista melua sekä öljyvuotojen ja törmäysten riskiä.

WWF:n arktisen ohjelman tavoitteena on seurata valaiden vaellusreittejä, lisätä niitä koskevaa tietoa sekä toteuttaa käytännön suojelutoimenpiteitä vaellusreittien varrella YK:n maailmanlaajuisen biodiversiteettikehyksen (Global Biodiversity Framework, GBF) mukaisesti. Yritysyhteistyön tavoitteena on muun muassa selvittää, miten ICEYE:n satelliittikuvia voidaan hyödyntää vaellusreittien tunnistamisessa ja suojelussa. Lue lisää Arctic Blue Corridors -hankkeesta.

Arktinen luonto on meille tärkeä suo­je­lu­koh­de, sillä toimintamme on saanut alkunsa jään liikkeiden seu­raa­mi­ses­ta arktisella alueella – mistä tulee myös nimi ICEYE. Haluamme parantaa elämää maapallolla tarjoamalla luotettavaa ja ob­jek­tii­vis­ta tietoa pää­tök­sen­teon tueksi. Yhdessä WWF:n kanssa voimme lisätä tietoa valaiden kul­ku­rei­teis­tä ja ylläpitää luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta.

Milla Uusi-Pietilä
vastuullisuuspäällikkö, ICEYE

Arktinen luonto on meille tärkeä suo­je­lu­koh­de, sillä toimintamme on saanut alkunsa jään liikkeiden seu­raa­mi­ses­ta arktisella alueella – mistä tulee myös nimi ICEYE. Haluamme parantaa elämää maapallolla tarjoamalla luotettavaa ja ob­jek­tii­vis­ta tietoa pää­tök­sen­teon tueksi. Yhdessä WWF:n kanssa voimme lisätä tietoa valaiden kul­ku­rei­teis­tä ja ylläpitää luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta.

Milla Uusi-Pietilä
vastuullisuuspäällikkö, ICEYE

WWF seuraa valaiden liikkeitä satelliittilähettimien avulla. Satelliittiseurannan avulla saadaan uutta tietoa valaiden muuttoreiteistä ja käytöksestä, mikä on hyödyksi suojelutyössä.

ICEYE on vuonna 2014 perustettu avaruusalan yritys, joka operoi maailman suurinta SAR-tutkasatelliittien parvea. Yhtiön satelliitit mahdollistavat maan havainnoinnin läpi vuorokauden ja kaikissa sääolosuhteissa. Kerättyä tietoa hyödynnetään esimerkiksi luonnonkatastrofien kuten tulvien ja metsäpalojen torjunnassa ja niihin liittyvässä pelastustoiminnassa. Lue lisää ICEYE:n vastuullisuudesta.