©Joonas Fritze / WWF

WWF:n Kuluttajan kalaopas auttaa tekemään vastuullisia kalavalintoja. Oppaassa kalat on luokiteltu niiden pyynnin ja kalakantojen kestävyyden mukaan. 

Kalaoppaan lajit edustavat Suomessa tarjolla olevia ruokakaloja ja. Suositukset perustuvat laajoihin maailmanlaajuisiin ja paikallisiin selvityksiin ja ne saattavat muuttua kalakantojen kehityksen ja uusimpien tutkimustulosten myötä.

Opas ohjaa ympäristöystävälliseen kuluttamiseen liikennevaloin:

  • Vihreällä merkityissä lajeissa kalakannat ovat elinvoimaisia ja pyynti ei aiheuta ympäristöhaittoja. Vesiviljely on vastuullista.
  • Keltaisella merkittyjen lajien kalakannat saattavat olla heikkoja ja ylikalastettuja tai kalastus- ja kasvatusmenetelmät ympäristölle haitallisia.
  • Punaisella merkittyjen lajien kalakannat ovat heikkoja tai ylikalastettuja tai pyyntiin käytetään tuhoisia kalastusmenetelmiä. Lajin kasvatuksella on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kalaoppaan suositukset ovat osin keskiarvoja. Erityisesti keltaisen listan lajeista voi löytyä sekä suosittavia että vältettäviä vaihtoehtoja pyyntialueen ja -menetelmän mukaan jaoteltuna.

Ota kalaopas käyttöön!

Lataa kalaoppaat koneellesi allaolevista linkeistä. Päivitetyt oppaat on julkaistu 10.3.2014.

Varsinainen kalaopas perusteluineen (pdf 3,5 Mt)
Kuluttajan kalaoppaan verkkoversio on tuhti tietopaketti (76 s.) Suomessa tarjolla olevista ruokakaloista ja niiden kantojen tilasta.

Taskuopas (pdf)
Kuluttajan kalaoppaan suositukset taskukokoisena versiona päivittäisten kalavalintojen tueksi. 

Fiskguide (pdf)
Konsumentens fiskguide i ett behändigt fickformat för att underlätta dagliga fiskval. 

Voit tilata taskuoppaan myös paperisena osoitteesta info@wwf.fi.

Kolme muistisääntöä kestäviin kalavalintoihin

Osta ensisijaisesti:
1. kestävästi pyydettyä lähivesien kalaa
2. pienikokoisia lajeja
3. MSC- ja ASC- merkittyä kalaa