Ota pihalampaat ja muut laiduntajat avuksi isoille tonteille

Lampaat ja vuohet ovat mainioita luonnonhoitajia. Niityillä ne pitävät korkeamman kasvillisuuden kurissa, jolloin niittykasvit pääsevät kukoistamaan. Eläinten sorkat myös rikkovat maaperää, jolloin syntyy maassa pesiville pölyttäjille sopivia pesäpaikkoja. Myös eläinten lanta on tärkeää monille hyönteisille. Luonnonlaidunnus on perinneympäristöjen tärkein hoitokeino.