Vauhtia vaellukseen -hanke

WWF:n vetämässä Vauhtia vaellukseen -hankkeessa poistetaan turhia patoja, jotka estävät uhanalaisten vaelluskalojen vapaan liikkumisen ja lisääntymisen. Parhaimmillaan virtavesilajeille vapautuu satoja kilometrejä uutta elin- ja lisääntymisympäristöä. 3,5-vuotinen hanke käynnistyi heinäkuussa 2019.

Suomen virtavesissä, eli joissa ja puroissa, on ainakin satoja käytöstä poistettujen patojen raunioita. Niiden vaikutus virtavesilajistoon on merkittävä, sillä niiden taakse kätkeytyy tuhansia kilometrejä potentiaalista elin- ja lisääntymisympäristöä. Heinäkuussa käynnistynyt WWF:n vetämä monivuotinen Vauhtia vaellukseen -hanke tarttuu toimeen ja keskittyy näiden esteiden poistamiseen. Samalla hanke jatkaa vuonna 2018 päättyneen Patokato-hankkeen työtä virtavesien hyväksi.

”Ainoastaan vaellusesteitä poistamalla voidaan uhanalaistuneet vaelluskalakantamme saada elpymään. Vaelluskalojen luontaista lisääntymistä on edistettävä poistamalla este ja pato kerrallaan, oikotietä tavoitteen saavuttamiseen ei ole. Esteiden poiston kautta edistetään parhaimmillaan myös vesien hyvän tilan tavoitteen saavuttamista ja elvytetään alueen virtavesiluonnon monimuotoisuutta”, toteaa WWF:n virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen.

Hankkeen visio on, että tulevaisuudessa:

  • Suomen vesistöt ovat hyvässä ekologisessa tilassa.
  • Vaelluskalapopulaatiot ovat vahvistuneet ja virtavesiekosysteemien uhanalaiskehitys pysähtynyt ja kääntynyt positiiviseksi myös eteläisessä Suomessa.
  • Vesivoimalaitosten ikuiset luvat ovat siirtyneet määräaikaisiksi ja voimaloille asetetut kalatievelvoitteet on toteutettu.
  • Tierakentamisessa on huomioitu kalojen ja muiden vesieliöiden kulku ja teiden uusimisten yhteydessä vaelluskaloille on vapautettu lisää elinympäristöä rumpu kerrallaan.
  • Käyttötarkoitusta vailla olevat padot ja patojen rauniot on poistettu tai ohitettu myös kulttuurihistoriaa kunnioittaen.
  • Vesistökuormitus on saatu kuriin ja valuma-alueiden hydrologiaa palautettu luonnontilaisemmaksi esimerkiksi ennallistamalla ojitettuja suoalueita.
  • Virtavesien luontokokemuksista nauttivat niin suomalaiset kuin ulkomaalaisetkin.
  • Vahvat kalakalakannat tuottavat ravintoa yhä tietoisemmille ja ympäristöystävällisemmille kuluttajille.
  • Suomi tunnetaan maailmalla mallimaana, missä hallinto yhdessä erilaisten yhdistysten ja järjestöjen, yritysten ja kansalaisten kanssa ratkaisevat virtavesiluonnon tilaa heikentäneet pullonkaulat.

Heinäkuussa alkanut Vauhtia vaellukseen -hanke on 3,5- vuotinen ja päättyy vuoden 2022 lopussa. Lähes puolen miljoonan euron hanketta rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön merkittävä lahjoitus WWF:lle.

Lisätiedot :

virtavesiasiantuntija Manu Vihtonen, WWF Suomi, [email protected], puh. 040 505 0620

Vauhtia vaellukseen -hankkeen kohteita

Hankkeessa vuonna 2019-2021 toteutettuja kohteita.

Vauhtia vaellukseen -hankkeen yhteistyölogot