Eat4Change

Eat4Change on kansainvälinen, EU:n komission tukema hanke, joka edistää siirtymistä kestävämpiin ruokavalioihin ja ruuan tuotantotapoihin. Hanke vahvistaa erityisesti nuorten roolia aktiivisina kansalaisina ja kannustaa heitä vaikuttamaan ihmisten ja maapallon hyvinvointiin. Hanke alkoi toukokuussa 2020 ja jatkuu huhtikuun 2024 loppuun asti. 

#Eat4Change 

Hankkeen tausta

Globaali ruuantuotanto ja -kulutus ovat yksiä suurimmista metsäkatoon, luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä. Yhdessä ne tuottavat noin neljäsosan maailmanlaajuisista kasvihuonepäästöistä. Punainen liha ja maitotuotteet aiheuttavat kaikista ruokaan liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä hieman yli puolet. Lisäksi Euroopassa eläinperäisten tuotteiden kulutus ylittää kestävän ja terveellisen kulutuksen rajat. Lukuisat uudet tutkimukset osoittavat, että muutos terveellisempiin ja kestävämpiin ruokavalioihin hillitsee ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä sekä edistää ihmisten terveyttä ja ruokaturvaa. 

Eat4Change keskittyy sitouttamaan erityisesti 15–35-vuotiaita Euroopan kansalaisia vähentämään eläinperäisten tuotteiden käyttöä ruokavalioissaan ja lisäämään kasvispohjaisten tuotteiden käyttöä. Samalla hanke lisää tietoisuutta ihmisen ja luonnon välisestä yhteydestä sekä havainnollistaa sitä, miten elintavoilla voidaan tukea ilmastosopimusten ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Hanke edistää myönteisiä vaikutuksia talouteen, ihmisten hyvinvointiin ja ympäristöön Euroopassa ja kehittyvissä maissa. 

Hankkeen tavoitteet

Vuoteen 2024 mennessä projektin kohderyhmänä olevat eurooppalaiset nuoret ovat tietoisempia ruokavalintojensa vaikutuksesta ihmisiin ja maapalloon. He tuntevat roolinsa kuluttajana ja kansalaisena. Nuoret edistävät omalta osaltaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista ja ilmastotoimia. Tämä tapahtuu suosimalla kestäviä kasvipainotteisia ruokavalioita, vaikuttamalla ikätovereihin sekä tukemalla yritysten ja poliittisten toimijoiden vaikuttamista.

Miten?

Maapallon kantokyvyn ja sosiaalisen kestävyyden huomioivan ruokajärjestelmän rakentaminen vaatii kokonaisvaltaisen ja tieteeseen tukeutuvan lähestymistavan. Eat4Change luo muutosta kolmesta eri näkökulmasta: 

  1. Hanke sitouttaa kansalaisia terveelliseen ja kestävään ruokavalioon. 
  2. Hankkeessa työskennellään ruuantuottajien ja jälleenmyyjien kanssa kestävän maataloustuotannon puolesta.
  3. Hanke luo muutokselle avointa poliittista ilmapiiriä. 

Ketkä?

WWF Suomi koordinoi hankkeen toimeenpanoa sekä johtaa hanketta erityisesti viestinnän ja markkinoiden osalta. WWF Suomella on kokemusta Euroopan komission rahoittamien hankkeiden toteutuksesta ja WWF Suomi tukee 12 kumppaniaan hankkeessa.

AIESEC tukee ratkaisukeskeisiä nuoria johtajia, jotka inspiroivat toisia nuoria.

WWF Euroopan toimisto tukee EU:n instituutioiden sitouttamista.

WWF Itävalta johtaa nuorten sitouttamiseen tähtääviä toimia.

WWF Belgia johtaa hankkeen tutkimustyötä, tutkimuksen johdonmukaisuutta ja laatua.

WWF Ruotsi tukee hanketta eri tavoin. WWF Ruotsilla on muun muassa asiantuntemusta ruokaoppaiden teosta, kansainvälisesti tunnustettu sosiaalisen median ryhmä ja malleja koulujen ja nuorten kanssa työskentelemisestä.

WWF Ranska hyödyntää asiantuntemustaan kuluttajatyökalujen luomiseen ja sitouttaa kansalaisyhteiskuntaa yritysten ja poliitikkojen kanssa tehtävän työn kautta.

WWF Kreikalla on kokemusta ympäristökasvatuksesta ja kestävää ruuankulutusta edistävistä kampanjoista. kampanjoimisesta.

WWF Iso-Britannialla on vuosikymmenien kokemus ruoka- ja ilmastotyöstä sekä yhteistyöstä suurten monikansallisten yhtiöiden kanssa.

Fundación Vida Silvestre Argentina (FVS) tukee Euroopan kulutuksen ja Argentiinan maataloustuotannon yhteenlinkittämistä.

WWF Brasilialla on asiantuntemusta tärkeistä ekologisista alueista, kuten Amazonista ja Cerradosta. Järjestö on tehnyt alueilla yhteistyötä monissa eri projekteissa eri kumppanien kanssa. WWF Brasilia kannustaa luomaan ruokajärjestelmään vaihtoehtoja, jotka osallistavat ja hyödyttävät paikallisia yhteisöjä.

Associação Natureza Portugal (ANP) osaa luoda kestäviä kumppanuuksia ja sitouttaa sidosryhmiä kestävään kulutukseen.

Estonian Fund for Nature (ELF) tuo hankkeeseen kokemuksensa ihmisten sitouttamisesta ympäristö- ja ilmastoasioihin.

Julkaisut

DEAR-ohjelma

Eat4Change-hanketta rahoittaa pääasiallisesti Euroopan komission Development Education and Awareness Raising -ohjelma, DEAR. DEAR tukee hankkeita, jotka sitouttavat ihmisiä EU:n alueella maailmanlaajuiseen sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristölliseen kehitykseen. Lisäksi DEAR-toimet edistävät EU:n pyrkimystä tukea maailmanlaajuisia Kestävän kehityksen tavoitteita lopettaa köyhyys, suojella maapalloa ja taata hyvinvointia kaikille 2030 mennessä.  

Vieraile DEAR-ohjelman nettisivuilla lukeaksesi enemmän aiheesta: http://dearprogramme.eu/​