Pyöriäinen

Phocoena phocoena

Pyöriäinen (Phocoena phocoena) on ainoa Suomen vesillä säännöllisesti esiintyvä valaslaji. Tämä viehättävä eläin on yksi pienimmistä hammasvalaista. Itämeren pyöriäiset ovat vähentyneet huomattavasti. Työskentelemme sinnikkäästi niiden suojelemiseksi.

Tietoa lajista

Vielä 1900-luvun alussa pyöriäisiä oli Itämerellä 10 000–20 000. Niitä havaittiin koko merialueellamme Kemiä ja Suomenlahden itäosia myöten. Pyöriäisten nykyesiintymisestä ei ole varmaa tietoa muutamia vuosittaisia näköhavaintoja lukuun ottamatta. Vuosina 2011–2015 toteutettu SAMBAH-hanke tuotti  uutta tietoa näiden hurmaavien pikkuvalaiden levinneisyydestä. Hankkeen myötä esimerkiksi löytyi Ruotsin alueelta pyöriäisten lisääntymisalue, jonka suojelua ajamme voimakkaasti. Voit oppia lisää pyöriäisestä ja sen ravinnosta alla olevasta kuvagalleriasta.

Uhat

Yhtenä suurimpana syynä pyöriäiskannan vähenemiseen viimeksi kuluneina vuosikymmeninä pidetään lohenkalastuksessa käytettäviin ajo- ja pohjaverkkoihin hukkumista sivusaaliina. Muita mahdollisia syitä pyöriäiskannan vähenemiseen Itämerellä ovat metsästys 1800- ja 1900-luvun vaihteessa, 1940-luvun kovat jäätalvet, ympäristömyrkyt, vedenalainen melu ja meriliikenteen kasvu.

Mitä WWF tekee?

Pyöriäinen luokitellaan Itämerellä äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Suomi on allekirjoittanut ASCOBANS-sopimuksen (Agreement on Conservation of Small Cetaceans in Baltic Sea and in North Sea). Sillä suojellaan Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaita. Sopimus velvoittaa sopimusvaltioita ennen kaikkea pyöriäisten sivusaalismäärien vähentämiseen niin Pohjanmerellä kuin Tanskan salmissa ja Itämerellä. Sopimuksen suojissa on laadittu lajille myös elvytyssuunnitelma.

  • Suojelemme aktiivisesti pyöriäisten elinympäristöä Itämerellä
  • Vaikutamme kalastuskäytäntöihin niin, etteivät pyöriäiset jää sivusaaliiksi

    WWF ajoi esimerkiksi ajoverkkokalastuksen kieltoa Itämerellä. Euroopan unioni on nyt kieltänyt ajoverkkokalastuksen Itämerellä.

  • Keräämme tietoa pyöriäisestä, sen esiintymisestä ja suojelusta yhdessä viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

    Olemme mm. mukana rahoittamassa hanketta, jossa pyöriäisen esiintymisestä ja kannan koosta hankitaan tietoa meren pohjaan asennettavan kuuntelulaiteverkoston avulla. Itämeren kahdeksan rantavaltion yhteistyönä vuosina 2011–2015 toteutetun SAMBAH-hankkeen Suomen osuudesta vastasi Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä ympäristöministeriön ja Särkänniemen delfinaarion kanssa.

Jos kohtaat merialueillamme pyöriäisen, ilmoita havainnostasi!

Mitä sinä voit tehdä?

Pelastetaan Itämeri tuleville sukupolville

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä, se tarvitsee apuamme. Suojelemme Itämerta pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Tule mukaan auttamaan!

Auta Itämeri-kummina

Pelastetaan Itämeri tuleville sukupolville

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä, se tarvitsee apuamme. Suojelemme Itämerta pitkäjänteisesti sisävesistämme saakka. Tule mukaan auttamaan!