Ihmisiä talvisessa metsässä, jota on hoidettu jatkuvan kasvatuksen menetelmällä.

Metsää voi hoitaa myös ilman avohakkuita

Avohakkuut ovat ajaneet suomalaisen metsäluonnon ahdinkoon ja sadat lajit sukupuuton partaalle. Sinä voit kuitenkin hoitaa metsääsi ilman avohakkuita, ja saada samalla tuloa metsästäsi. Ratkaisu on jatkuvan kasvatuksen menetelmä.

Mitä on jatkuva kasvatus?

Talvinen maisema, jossa vasemmalla jatkuvan kasvatuksen menetelmällä hoidettua havumetsää. Oikealla avohakkuualue.

Metsän jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman avohakkuuta. Siinä metsästä hakataan pääasiassa isoja tukkipuita, jotka ovat taloudellisesti arvokkaimpia. Pienemmät puut ja osa isommista puista jätetään kasvamaan, jolloin metsä näyttää hakkuun jälkeen edelleen metsältä. Kuvan oikealla puolella on avohakattu metsä, kun taas vasemmalla näkyvää metsää on hoidettu jatkuvan kasvatuksen menetelmällä.

Jatkuva kasvatus tuo metsänomistajalle edelleen tuottoa, mutta metsänhoidon kielteiset ympäristövaikutukset ovat merkittävästi vähäisemmät kuin avohakkuussa.

Miksi valita jatkuva kasvatus?

 • Säästät rahaa

  Jatkuvan kasvatuksen menetelmässä metsä uudistuu luontaisesti. Säästät rahaa, kun sinun ei tarvitse tehdä investointeja maanmuokkaukseen, taimien ostoon, istutukseen, taimikon hoitoon tai ensiharvennuksiin.

 • Autat luontoa

  Jatkuvalla kasvatuksella parannettaisiin esimerkiksi metsäkanalintujen, liito-oravan ja monien metsälintujen elinolosuhteita.

 • Hillitset ilmastonmuutosta

  Jatkuva kasvatus on avohakkuuta parempi metsänhoitotapa ilmaston näkökulmasta.

 • Suojelet vesistöjä

  Turvemailla käytettynä jatkuva kasvatus poistaa vesistökuormitusta aiheuttavan kunnostusojituksen tarpeen. Hakkuun jälkeen paikalle jätettävä puusto haihduttaa riittävästi vettä puuston kasvun kannalta.

 • Säilytät maiseman

  Maisema pysyy metsäisenä ja houkuttelevana virkistyskohteena.

 • Säilytät mustikat ja sienet

  Jatkuvan kasvatuksen menetelmässä mustikka ja monet ruokasienet tuottavat satoa vuodesta toiseen.

Näin pääset alkuun

Metsän jatkuvaan kasvatukseen voi siirtyä koska ja missä tahansa.

 • Kysy käyttämältäsi metsäneuvojalta neuvoja jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoon siirtymiseksi. Jos metsäneuvojasi ei tunne asiaa, niin voit vaihtaa toiseen metsäpalveluyrittäjään. Suomessa toimii useita metsän jatkuvaan kasvatukseen erikoistuneita yrityksiä.
 • Ota käyttöön WWF:n ja metsäalan asiantuntijaorganisaatio Tapion kehittämä Hoitotahto-lomake . Se kertoo metsäammattilaisellesi ne periaatteet, joita haluat metsässäsi toteutettavan. Merkitse siihen, ettet halua avohakkuita.
 • Jos teet itse metsänhoitotoimia, älä raivaa alikasvosta, sillä jatkuvan kasvatuksen menetelmä perustuu sen kasvattamiseen.
 • Tutustu esitteeseemme: Metsänhoitoa ilman avohakkuita – 9 syytä siirtyä jatkuvaan kasvatukseen 

Haluatko auttaa?

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Sinua saattaa kiinnostaa