Patokato-hanke

Suomessa on kymmeniä tuhansia tie- ja siltarumpuja, jotka estävät uhanalaisten vaelluskalojen nousun kutupaikoilleen. Patokato-hankkeessa työskentelimme turhien kutuesteiden poistamiseksi ja virtavesien vapauttamiseksi yhdessä maanomistajien ja paikallisten aktiivien kanssa vuosina 2017-2019.

Patokato-hanke

Vesi virtaa ulos siltarummusta.

Vuosina 2017-2019 työskentelimme uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseksi ja virtavesien hyvän tilan saavuttamiseksi Patokato-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Alkuvuonna 2017 käynnistyneen hankkeen tavoitteina oli lisätä kalavesien hoidon parissa toimivien tahojen tietoisuutta kalojen vaellusta ja luontaista elinkiertoa haittaavista turhista kutusesteistä ja käynnistää työ niiden poistamiseksi.

Vuoden 2019 alusta päättynyt hanke oli menestys monella mittarilla.

 • Tietoisuutta kalojen vaellusta ja luonnollista elinkiertoa haittaavista turhista vaellusesteistä onnistuttiin lisäämään.
 • Uhanalaisten vaelluskalojen kantoja saatiin elvytettyä.
 • Kärsinyttä virtavesiluontoa kunnostettiin ja palautettiin lähemmäs alkuperäistä tilaansa. Työ tehtiin usein talkoovoimin. Autoimme, aktivoimme ja sitoutimme erityisesti paikallistason toimijoita turhien kutuesteiden poistamiseksi. Avainasemassa olivat tietysti maanomistajat.
 • Myös päättäjät tarttuivat toimeen: Vaelluskalojen esteetön kulku lisättiin metsäajotieohjeistukseen, ja siitä tehtiin valtionavustusten myöntämisperuste yksityistielakiin. Lisäksi sitä on ehdotettu yhdeksi FSC-sertifikaatin kriteeriksi.
 • Aihepiirin ympärille koottiin merkittävistä toimijoista koostuva yhteistyöverkosto.

Vaikka WWF:n virtavesityön aloittajana toiminut hanke päättyi, työ virtavesien kunnostamiseksi ja kutuesteiden poistamiseksi jatkuu vielä vuosia esimerkiksi Vauhtia vaellukseen -hankkeessa. Lopullisena tavoitteenamme on saada virtavedet esteettömiksi merenlahdilta jokien latvoille saakka.

Metsikön keskellä virtaava pieni joki.

Kutuestesanastoa

 • Kutueste

  Kutueste estää vaelluskalojen nousun kutupaikoille puroihin ja jokiin. Pienimmillään kalojen nousun voi estää esimerkiksi tie- tai siltarumpu, vanha myllypato tai muu kutueste.

 • Vaelluskalat

  Vaelluskaloiksi kutsutaan kalalajeja, joiden elinkiertoon kuuluu vaelluskäyttäytyminen esimerkiksi lisääntymisalueiden ja järven tai meren välillä. Vaelluskaloja ovat muun muassa lohi, järvilohi, taimen, ankerias, toutain, nahkiainen sekä nieriän, harjuksen ja siian vaeltavat muodot. Kaikki vaelluskalamme ovat uhanalaisia.

 • Virtavesilajit

  Vaelluskalojen lisäksi virtavesistä eläviä lajeja ovat muun muassa vesisammaleet, ravut ja simpukat. Virtavesistä elää myös esimerkiksi saukko.

 • Virtavesi

  Virtavesiä ovat erilaiset joet, purot ja norot – siis virtaavat vedet. Ekosysteemeinä erilaiset virtavedet ovat lähes kaikki uhanalaisia. Luonnontilaisia virtavesiä on jäljellä erityisesti eteläisessä Suomessa vain muutamia prosentteja alkuperäisestä.