Turvataan metsiemme tulevaisuus

Metsät tarjoavat elinympäristön yli puolelle Suomen lajeista. Metsät ovat myös tärkeä osa suomalaista sielunmaisemaa ja merkittävin luonnonvaramme. Avohakkuisiin perustuva metsätalous on kuitenkin ajanut sadat lajit sukupuuton partaalle ja yksipuolistanut metsäluontoamme. Lahjoittamalle työllemme yrityksenne on mukana suojelemassa metsiemme monimuotoisuutta.

Uhat ja ratkaisumme

Rakennetaan yhdessä tulevaisuus, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa

WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Tukemalla työtämme yrityksenne on mukana suojelemassa metsäluontoa yhdessä kanssamme.

Lahjoitusvaroista noin 80 % käytetään suoraan luonnonsuojelun tarpeisiin. Noin 20 % käytetään raportointiin, hallintoon ja varainhankintaan.

Mitä yritysten tuella tehdään?

  • Edistämme suomalaisten metsien suojelun lisäämistä
  • Opastamme vapaaehtoiseen metsien suojeluun
  • Seuraamme ja vaikutamme Suomen ja EU:n päätöksentekoon metsiä koskevissa kysymyksissä
  • Viestimme ekologisesti kestävistä metsänhoitotavoista
  • Kannustamme metsänomistajia turvaamaan monimuotoista luontoa Metsänhoito-oppaan avulla
  • Työskentelemme metsien jatkuvan kasvatuksen yleistymiseksi
  • Olemme mukana kehittämässä metsien vastuullista hoitoa tukevaa FSC-sertifiointia
  • Järjestämme talkooleirejä, joilla kunnostamme puustoisia perinneympäristöjä

Maksutapoina ovat verkkolasku, korttimaksu ja verkkopankki.

Haluaako yrityksenne auttaa luontoa suurella lahjoituksella ja viestiä tuesta laajemmin? Lue lisää

Kun yrityksenne tukee WWF:n luonnonsuojelutyötä vähintään 20 000 euron lahjoituksella, voimme tehdä yhteistyösopimuksen, johon määrittelemme yrityksellenne sopivimman suojelukohteen ja lahjoitussumman. Tuolloin sovimme myös mahdollisesta yhteisestä viestinnästä. Yhteistyöviestintä voi olla esimerkiksi näkyvyyttä WWF:n kanavissa tai työyhteisöllenne järjestetty webinaari, jossa suojeluasiantuntijamme kertoo luonnon tilasta ja yritystuen merkityksestä. Yrityksenne voi myös tehdä suuren lahjoituksen suoraan tämän lahjoitussivun kautta ilman sopimusta ja yhteistyöviestintää.

Lue lisää yhteistyötavasta ja ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää? Ota yhteyttä!

Asiakkuuspäällikkö
Tiina Jussila

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.

Katso kaikki yritysten yhteistyötavat

Tutustu WWF:n monipuolisiin yhteistyömahdollisuuksiin

Yhdessä yritysten kanssa rakennamme tulevaisuuden, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yritykset voivat tukea WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoituksella tai toteuttaa konkreettisesti vastuullisuustavoitteitaan kumppaninamme.