Lahjoittamalla WWF:lle yrityksenne mukana auttamassa luontoa maailman vaikuttavimman ympäristöjärjestön kanssa. Yrityslahjoitukset mahdollistavat pitkäjänteisen työn ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi.

WWF:n tavoitteena on pysäyttää luontokato sekä rakentaa tulevaisuus, jossa luonto ja ihmiset elävät tasapainossa. Yrityslahjoitusten avulla teemme aktiivisesti töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, suojelun lisäämiseksi ja ylikulutuksen lopettamiseksi.

Kun yrityksenne haluaa tukea luonnonsuojelutyötämme suurella, vähintään 20 000 euron lahjoituksella, voimme tehdä yhteistyösopimuksen, johon määrittelemme lahjoituskohteen, lahjoitussumman ja mahdollisen yhteisen viestinnän. Lahjoitus tehdään WWF Suomelle, joka kohdentaa tuen joko Suomessa tehtävälle suojelutyölle tai kumppanimaissamme sijaitseviin suojeluhankkeisiin.

Yrityksenne voi myös tehdä ilman sopimusta minkä tahansa suuruisen kertalahjoituksen suoraan verkkosivujemme kautta. Yrityslahjoitukset-sivulla on valittavissa yhdeksän eri suojelukohdetta. Joulun aikaan yrityksesi voi osallistua WWF:n joulukeräykseen.

Mikäli yrityslahjoitus sidotaan tuotteen tai palvelun myyntiin ja markkinointiin, teemme yhteistyöstä Royalty-sopimuksen. Royalty-lahjoituksella yritys auttaa luontoa yhdessä asiakkaitten kanssa.

Miksi yrityksen kannattaa tukea WWF:ää lahjoituksella?

  • Yrityksenne on mukana auttamassa luontoa yhdessä maailman vaikuttavimman ympäristöjärjestön kanssa.
  • Vahvistatte brändiä yritysvastuussa.
  • Kerrotte yrityksenne arvoista asiakkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle ja viestitte vakuuttavasti tuesta luonnonsuojeluun.
  • Tavoitatte luonnosta kiinnostuneita kohderyhmiä yhteisellä viestinnällä.
  • Parannatte yritys- ja työnantajamielikuvaa tukemalla ympäristöjärjestön toimintaa.

Yrityslahjoitukset mahdollistavat WWF:n luonnonsuojelutyön Suomessa ja kansainvälisissä kohteissa

Lahjoittamalla yrityksenne mahdollistaa tärkeän työmme jatkumisen. WWF on voittoa tavoittelematon järjestö, joten lahjoitukset ovat kaiken työmme elinehto. Vain tukijoidemme ansiosta voimme suunnitella ja toteuttaa luonnonsuojelun toimenpiteitä. Tutustu viimeisimpiin suojelusaavutuksiin.

Sopimuksellisessa yrityslahjoituksessa tukikohde valitaan yhdessä, ja yrityslahjoitus ohjataan joko yleisesti luonnonsuojeluun tai rajatummin tiettyyn WWF:n suojelukohteeseen. Lahjoituskohde voidaan valita monista teemoistamme, joita ovat suomalainen luonto, ilmasto ja energia, metsät, meret ja sisävedet, villieläimet ja niiden elinympäristöt Suomessa sekä maailmalla, kansainvälinen suojelu- ja kehitysyhteistyö, ympäristökasvatus, ruoantuotanto ja -kulutus.

Lahjoitusvarat on mahdollista kohdentaa WWF Suomen kumppanimaihin. WWF Suomella on omia suojeluhankkeita Indonesiassa, Mekongin alueella, Nepalissa, Boliviassa ja Itä-Afrikassa. Toimimme erityisesti sellaisilla alueilla, joilla esiintyy ainutlaatuista luontoa ja uhat luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle ovat suuret. Kansainvälisessä työssämme keskitymme ennen kaikkea metsäluonnon ja sisävesien tilan parantamiseen, vesivarojen turvaamiseen, kestävien elinkeinojen tukemiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Viestintä yrityslahjoituksesta

Sopimuksellisessa yrityslahjoituksessa sovimme yhdessä sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, kuten pandalogon käytöstä yrityksenne vastuullisuusviestinnässä. Lisäksi voimme sopia näkyvyydestä WWF:n kanavissa.

Yrityslahjoitus on tapa sitouttaa henkilöstöä työpaikan vastuullisuustoimenpiteisiin ja hyväntekeväisyyteen. WWF:n asiantuntijat voivat esimerkiksi esiintyä henkilökunnalle järjestettävässä tilaisuudessa, kuten webinaarissa, jossa kerromme luonnon tilasta ja yritystuen merkityksestä WWF:n työlle.
Työntekijöille voi myös tarjota mahdollisuuden valita itse lahjoituskohde. Järjestäkää esimerkiksi äänestys WWF:n erilaisista suojelukohteista. Lahjoitus luonnolle on vastuullinen vaihtoehto tavaralahjoille, liikelahjoille tai henkilökunnan joululahjoille. Antamalla aineettoman yrityslahjan vähennätte ylikulutusta, joka on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen etenemisen ja luonnon köyhtymisen syistä.

WWF käyttää lahjoitusvaroja vastuullisesti

Varojen käyttöä valvotaan tarkasti, ja tukijat voivat luottaa siihen, että lahjoitukset käytetään vastuullisesti. Jokaisesta WWF Suomelle lahjoitetusta eurosta keskimäärin noin 80 senttiä menee suoraan luonnon- ja ympäristönsuojelutyöhön sekä niistä viestimiseen. Suojelukulujen jälkeen jäävän noin 20 senttiä WWF käyttää uusien varojen hankkimiseen, hallintoon ja raportointiin. Nämä kulut ovat välttämättömiä, jotta luonnonsuojelu voi jatkua. Panostus kannattaa, sillä jokainen varainhankintaan käytetty euro tuottaa suojelutyöhön takaisin noin kolme euroa. Myös avoin ja läpinäkyvä kirjanpito, tilinpäätös, tilintarkastus, luotettava tukijarekisteri, toimiva nettisivusto ja turvalliset tietoyhteydet maksavat.

Ota meihin yhteyttä

Asiakkuuspäällikkö
Tiina Jussila

Mihin vaikutamme suojelutyöllämme? Tutustu saavutuksiin

Ympäristöongelmiin voidaan edelleen vaikuttaa. Vaikka muutos voi viedä vuosikymmeniä, tuo pitkäjänteinen työ tulosta. Tutustu luonnonsuojelutyömme onnistumisiin, jotka ovat mahdollisia tukijoidemme ansiosta.

Katso suojelusaavutukset

Mihin vaikutamme suojelutyöllämme? Tutustu saavutuksiin

Ympäristöongelmiin voidaan edelleen vaikuttaa. Vaikka muutos voi viedä vuosikymmeniä, tuo pitkäjänteinen työ tulosta. Tutustu luonnonsuojelutyömme onnistumisiin, jotka ovat mahdollisia tukijoidemme ansiosta.

Tutustu erilaisiin kumppanuus- ja lahjoitustapoihin sekä yhteistyön periaatteisiin

Miksi ja miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa?

Näin toimimme yritysten kanssa

Tutustu erilaisiin kumppanuus- ja lahjoitustapoihin sekä yhteistyön periaatteisiin

Miksi ja miten WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa?