Laumanvartijahanke

Ympäristöministeriön rahoittaman Laumanvartijakoirat petovahinkojen torjunnassa -hankkeen tavoitteena on kerätä ja levittää tietoa laumanvartijakoirien käyttömahdollisuuksista karjatiloilla. Laumanvartijakoirat suojelevat laiduneläimiä pedoilta ja mahdollistavat näin laiduneläinten tärkeän tehtävän uhanalaisten perinneympäristöjen hoitajina. 

Tilastojen mukaan susi on aiheuttanut vuosittain keskimäärin yli sata petovahinkona korvattua lammasvahinkoa. Suden ja muiden suurpetovahinkojen estämiseksi käytetään muun muassa sähköisiä suurpetoaitoja ja laumanvartijakoiria. Petoaita on erinomainen suoja, mutta varsinkin laajemmilla laitumilla sen pystyttäminen ja huolto voi olla varsin työlästä. Laumanvartijakoirien käyttö petoaitojen ohella etenkin vaikeakulkuisemmilla laitumilla voi olla hyvä vaihtoehto.  

Koirien käytössä laumanvartijoina on paljon potentiaalia, ja niiden laajempi käyttö mahdollistaisi myös rauhallisemman rinnakkaiselon suurpetojemme kanssa. Koirien hankintaan ja koulutukseen liittyvät kysymykset kuitenkin mietityttävät koiria harkitsevia ja niitä jo käyttäviä karjatiloja.

Järjestämme vuosien 2023–2024 aikana useita koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksia, joissa jaamme tietoa hyvistä käytännöistä muun muassa koiran kouluttamisessa sekä rohkaisemme tilallisia koirien hankintaan. Tilaisuuksissa osallistujat saavat tärkeää vertaistukea ja pääsevät jakamaan kokemuksia. 

Osa tilaisuuksista järjestetään tilavierailuina laumanvartijakoiria käyttäville tiloille. Vierailuja järjestetään laajasti eri puolilla Suomea, jotta koiria harkitsevat tilalliset pääsevät näkemään koirien työskentelyä, tutustumaan laidunnuksen käytännön järjestelyihin ja keskustelemaan mieltä askarruttavista kysymyksistä. 

Tapahtumat

Jos olet kiinnostunut hankkeen tulevista tapahtumista, voit lähettää yhteystietosi sähköpostilla annaelina.kotilainen@wwf.fi, ja pidämme sinut ajan tasalla!

Tulevista tapahtumista ilmoitetaan Facebookissa

Tallenteita menneistä tapahtumista:

Laumanvartijakoirat-webinaarisarjan ensimmäinen luento järjestettiin 28.4.2023. Luennoitsijana toimi eläintenkouluttaja Kaisa Hilska Karjataidon luomutilalta. Webinaarissa Hilska kertoi perusasioita laumanvartijakoirien käyttöönotosta.

Laumanvartijakoirat työkäytössä -webinaarisarjan kolmas luento järjestettiin 14.12.2023 otsikolla ”Pennun kasvatus”. Luennoitsijana toimi laumanvartijakoirien kasvattaja Petra Frondelius.

Laumanvartijakoirat työkäytössä -webinaarisarjan neljäs luento järjestettiin 11.1.2024 otsikolla ”Laumanvartijakoirat arjessa ja työssä”. Luennoitsijana toimi Kristiina Nyholm.

Laumanvartijakoirat työkäytössä -webinaarisarjan viides luento järjestettiin 8.2.2024 otsikolla ”Haasteet ja mahdollisuudet laumanvartijakoirien kanssa”. Luennoitsijana toimi Petra Frondelius.

Laumanvartijakoirat työkäytössä -webinaarisarjan kuudes luento järjestettiin 14.3.2024 otsikolla ”Miten itäiset ja läntiset laumanvartijarodut eroavat toisistaan ja työkoiran terve rakenne”. Luennoitsijana toimivat Hanna-Mari Sorvo sekä Iida Lahti.

Laumanvartijakoirat työkäytössä -webinaarisarjan seitsemäs luento järjestettiin 11.4.2024. Webinaarissa haastateltiin laumanvartijakoirien omistajia, Minna Erosta ja Miina Huittista.

Materiaaleja

Hankkeen avaukseksi julkaisimme oppaan laumanvartijakoiran käytöstä. Opas kertoo kattavasti muun muassa koiran hankinnasta, kouluttamisesta tehtäväänsä, käyttäytymisestä sekä koirasta aiheutuvista kuluista. Opas on sovellettu käännös Linda van Bommelin (alkuperäinen opas) laatimasta oppaasta laumanvartijakoirien käyttöä harkitseville, ja sitä on täydennetty suomalaisesimerkein. 

Vuonna 2022 teetimme koirien omistajille kyselyn koirien käyttökokemuksista. Tulokset olivat varsin rohkaisevia: 88 prosenttia vastaajista koki, että koirasta oli hyötyä petovahinkojen torjunnassa paljon tai riittävästi. Kyselyn tulokset on koottu raporttiin:

Laumanvartijakoirat petovahinkojen torjunnassa -hanke on jatkoa vuoden 2022 loppuun päättyneelle Laumanvartijaeläinten käytön lisääminen Suomessa -hankkeelle, jossa tuotettiin tietoa koirien käyttökokemuksista Suomessa ja tutkittiin laaman käyttömahdollisuuksia laumanvartijana. Lisätietoa päättyneestä hankkeesta alla.  

Jingo-laama pellolla lampaiden kanssa

Laamat lampaiden vartijoina 

WWF:n vuosina 2021-2022 koordinoiman hankkeen avulla tutkimme ensimmäistä kertaa Suomessa laamojen käyttömahdollisuuksia lammastiloilla: 

Julkaisimme tuolloin laumanvartijalaamoja harkitseville lammastilallisille ohjepaketin, johon on koottu lampaiden ja laamojen yhteislaidunnuksessa huomioitavat seikat. Ohjeessa kerrottiin myös kahden lammastilan kokemuksista laamojen käytöstä kesällä 2021.

Kesällä 2022 seurasimme lammasvahteina toimivia laamoja WWF:n Luontoliven laamakamerassa:

Hankkeen osana toteutettiin laumanvartijakoiriin liittyvä kysely. Kysely rajattiin Suomen kennelliiton hyväksymien rotujen laumanvartijakoirille, jotka ovat tai ovat olleet työkäytössä karjatiloilla.

Osana hanketta toteutettiin myös kirjallisuuskatsaus laumanvartijaeläinten käytön lisäämisestä Suomessa.

WWF koordinoi hankkeen toimenpiteiden toteutusta ja vastasi hankehallinnosta. Hankkeen yhteistyökumppaneina olivat Suomen lammasyhdistys, Suomen Maremmano-Abruzzese seura ry ja Suomen alpakka- ja laamayhdistys ry. 

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.

Tilaa uutiskirje

Pysy kartalla luonnonsuojelun kuulumisista - tilaa WWF Suomen uutiskirje

WWF:n uutiskirjeen avulla pysyt kartalla luonnonsuojelun tuoreimmista kuulumisista. Uutiskirje kolahtaa sähköpostiluukkuusi kerran kuukaudessa.