Luonnonlaidunliha

Osana metsälaidunhanketta olemme kehittäneet yhdessä eläintuottajien kanssa kriteerit luonnonlaidunlihan tuotannolle Suomessa. Luonnonlaidunlihalla tarkoitetaan lihaa, joka saadaan luonnonlaitumilla vapaana laiduntavista eläimistä.

Lataa kriteerit tästä:

Kotimaisen luonnonlaidunlihan tuotantokriteerejä valmisteltiin syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana sitä varten perustetun työryhmän toimesta. Työryhmään kuului lisäksemme edustajia Suomen Lammasyhdistyksestä ja Pihvikarjaliitosta. Työryhmä sai myös kommentteja laajalta joukolta järjestöjä, eläintuottajia, tutkijoita ja viranomaisia.

Työn tuloksena syntyi kuusikohtainen kriteeristö, joka julkistettiin kesäkuussa 2013. Sen keskeisimpiä vaatimuksia on, että yli puolet tuotannossa olevien eläinten laitumista tulee olla luonnonlaitumia ja että eläinten tulee laiduntaa niillä vähintään puolet laidunkauden pituudesta. Kriteereissä on lisäksi otettu huomioon eläinten hyvinvointi talvikasvatuksen aikana.

Kuluttajaa hyödyttävät vaatimukset muun muassa siitä, että tuotteessa on tilan nimi ja yhteystiedot. Lisäksi vain tuotetta, jonka kaikki liha on sataprosenttisesti luonnonlaidunlihaa, saa myydä luonnonlaidunlihana.

Seuraava vaihe on perustaa hanke, joka työstää kriteerit sertifikaatiksi, järjestää sertifikaatin valvonnan ja sitoutuu sen edistämiseen.

Hyödyt

Laiduntaminen luonnonympäristössä on yksi harvoista ruoantuotantotavoista, joka parantaa luonnon monimuotoisuutta. Laiduntamisen avulla voidaan pelastaa katoamassa olevia perinneympäristöjä, kuten niittyjä ja hakamaita, ja niillä asuvia uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja. Laiduntaessaan perinneympäristöissä eläimet estävät näiden arvokkaiden alueiden umpeen kasvamisen ja häviämisen.

Paitsi perinneympäristöjä, laiduntaminen luonnonympäristössä hyödyttää myös laiduneläimiä, tuottajia ja kuluttajia. Laiduntaminen on esimerkiksi naudoille luonnollista ja lajinmukaista elämää. Luonnonlaitumilla tuotettu liha on korkealuokkaista, ja tuottaja voi saada siitä paremman hinnan. Kuluttajalle luonnonlaidunliha puolestaan tarjoaa luotettavan, ympäristöä hyödyttävän vaihtoehdon.

Mallia Ruotsista

Suomen kriteerien kehittämisessä on käytetty hyväksi Ruotsin kokemuksia. Ruotsissa WWF käynnisti luonnonlaidunlihahankkeen  jo parikymmentä vuotta sitten, ja Svensk Sigill  -järjestelmän mukaisesti sertifioitua luonnonlaidunlihaa (naturbeteskött ) on ollut länsinaapurissa kaupan hyllyillä jo pitkään.

Tällä hetkellä Ruotsissa myydään luonnonlaidunlihaa noin 400 000 kiloa vuodessa, ja tuottaja saa siitä jopa viidenneksen paremman hinnan kuin tavallisesta lihasta. Suurimmaksi osaksi liha myydään yksityisille kuluttajille ICA-ketjun  liikkeissä. Sitä tarjotaan myös huippuravintoloissa esimerkiksi Tukholmassa, ja lisäksi monet kunnat käyttävät luonnonlaidunlihaa kouluissa ja hoitolaitoksissa.

Lisätiedot

Kriteerejä esiteltiin Korppoossa 3.6.2013. Tutustu tilaisuuden esityksiin:

Kriteeristötyötä pohjustettiin WWF:n ja Tapion seminaarissa 14.11.2012 Helsingissä. Tutustu seminaarin materiaaleihin: