Hoitotahto

WWF:n Metsänhoito-opas

Laajat ja voimakkaat hakkuut ovat ajaneet metsäluonnon ja sen asukkaat ahdinkoon. Jos haluat auttaa uhanalaisia lajeja ja saada samalla metsästäsi tuottoa, voit ottaa käyttöön WWF:n ja Tapion kehittämän Hoitotahto-lomakkeen. Sinä päätät, minkälaisen metsäluonnon haluat.

Hoitotahto-lomakkeen tavoitteena on parantaa kommunikaatiota metsänomistajan ja metsäsuunnittelijan välillä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Hoitotahto kertoo metsäammattilaiselle ne periaatteet, joita haluat metsässäsi toteutettavan.

Voit liittää Hoitotahdon metsäsi käsittelyä koskevaan sopimukseen, kuten puukauppa- tai metsäpalvelusopimukseen. Lomakkeen avulla varmistat, että toiveesi ja tavoitteesi päätyvät varmasti metsäsuunnitelman ja metsänkäsittelytoimien osaksi. Tällaista metsäpalvelu- tai puukauppasopimukseen liitettävää metsäluontoa koskevaa lomaketta ei Suomessa ole aiemmin ollut käytössä.

Metsäluonnon voimakkaasti heikentynyt tila, monien metsänomistajien muuttuneet tavoitteet, monipuolistuneet metsienkäsittelyvaihtoehdot sekä palvelukulttuurin kehittyminen ovat luoneet edellytykset Hoitotahto-lomakkeen käyttöönotolle. Kolmasosa metsänomistajista pitää tärkeimpänä metsänkasvatuksen päämääränään luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Hoitotahto luo heille – ja toivottavasti juuri sinulle – hyvät edellytykset saada tavoitteidensa mukaista metsäsuunnittelua.

Jos haluat syventää tietämystäsi ennen Hoitotahto-lomakkeen täyttämistä, tutustu WWF:n Metsänhoito-oppaan sisältöihin. Opas tarjoaa lisätietoa keinoista, joiden avulla luonnon monimuotoisuuden turvaaminen onnistuu metsän käsittelyssä.