Näin vaikutat seurakuntien metsien käyttöön

WWF:n Metsävaikuttamisopas

Seurakunnat omistavat vajaan prosentin Suomen metsäpinta-alasta – kaikkiaan noin 170 000 hehtaaria. Näillä sivuilla neuvomme, miten sinä voit vaikuttaa seurakuntien omistamien metsien käyttöön.

Evankelis-luterilaisten seurakuntien omistamien metsien käyttöön voi olla monessa tapauksessa hedelmällistä vaikuttaa, sillä kirkon piirissä ympäristötietoisuus on jo valmiiksi vahvassa kasvussa. Kirkko on muun muassa sitoutunut ilmastonmuutoksen hillintään, ja vanhojen metsien säilyttäminen hiilivarastoina on tärkeää ilmastotyötä.

Voit vaikuttaa seurakuntien metsien käyttöön esimerkiksi ottamalla suoraan yhteyttä seurakuntaorganisaatioon tai vaikuttamalla julkisuuden kautta.

Toimi näin

Vaikuta seurakuntaorganisaatioon

Evankelis-luterilaisissa seurakunnissa ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat vaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Valmistelevana ja käytännön johtamisesta vastaavana elimenä toimii kirkkoneuvosto, jonka jäsenet kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan. Useista seurakunnista koostuvissa seurakuntayhtymissä on yksi yhteinen kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto ja lisäksi jokaisella seurakunnalla oma seurakuntaneuvosto. Seurakunnan johtamisesta vastaa kirkkoherra, joka toimii myös kirkkoneuvoston puheenjohtajana. Metsien hoidosta ja käytöstä voi vastata myös esimerkiksi talouspäällikkö, kiinteistöpäällikkö tai muu viranhaltija.

 • Ota yhteyttä

  Ota yhteyttä kirkkovaltuuston jäseniin, kirkkoherraan tai muihin kirkon viranhaltijoihin. Voit pyytää heiltä lisätietoja seurakunnan metsäomaisuudesta, metsien sijainnista tai metsäsuunnitelmasta. Voit kertoa heille myös METSO-ohjelmasta, jossa seurakunnat saavat metsien suojelusta täyden verovapaan korvauksen.

 • Tee aloite

  Tee seurakuntasi luottamuselimille aloite esimerkiksi tietyn metsäalueen suojelusta tai avohakkuista luopumisesta. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet tai valmistelee ne kirkkovaltuustolle. Myös esimerkiksi luonnonsuojeluyhdistykset voivat toimittaa aloitteita seurakunnalle.

Vaikuta seurakunnan metsätaloussuunnitelmaan

Seurakuntien kohdalla keskeisin vaikuttamisen paikka on yleensä kymmenen vuoden välein uusittavan metsätaloussuunnitelman laadintavaihe. Suunnitelmassa määritellään esimerkiksi luontokohteiden säilyttäminen sekä käytettävät metsänhakkuu- ja hoitotavat.

 • Ota selvää

  Ota selvää, koska suunnitelmaa ollaan uusimassa ja vaikuta siihen aktiivisesti. Toimita esimerkiksi tiedot seurakunnan metsissä sijaitsevista arvokkaista luontoalueista suunnitelman tekijöille.

Vaikuta julkisuuden kautta

Seurakuntiin voi vaikuttaa julkisuuden kautta. Asioiden nostaminen julkisuuteen lisää keskustelua ja parantaa vaikuttamismahdollisuuksia. Medianäkyvyys toimii hyvin erityisesti yhdessä taustavaikuttamisen kuten aloitteiden ja yhteydenottojen kanssa.

 • Ota yhteyttä mediaan

  Ota yhteyttä paikallisen tai maakunnallisen median toimitukseen ja vinkkaa heille uutisesta. Esimerkiksi tärkeän lähimetsän kohtalo on todennäköisesti paikallislehdelle varsin kiinnostava aihe.

 • Laadi mielipidekirjoitus

  Mielipidepalstoilla voit esittää kysymyksiä seurakunnan päättäjille ja haastaa heitä.

 • Järjestä yleisöretki

  Järjestä kohteeseen yleisö- tai päättäjäretki, josta paikallismediakin usein kiinnostuu.

 • Vaikuta somessa

  Tee asiasta julkinen esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä.

 • Kerää nimiä

  Tärkeäksi kokemiensa asioiden edistämiseksi voi myös kerätä nimilistoja eli adresseja.

 • Muista viestin sävy

  Ole tiukka, mutta varo turhaa kärjistämistä. Pyrkimys rakentavaan faktapohjaiseen dialogiin tuo useimmiten parhaan lopputuloksen.

Metsävaikuttamisoppaan muut osiot