Näin vaikutat valtion metsien käyttöön

WWF:n Metsävaikuttamisopas

Valtio omistaa yli neljäsosan Suomen metsistä. Koska valtion metsäomaisuus on niin suuri, sen käyttöön vaikuttaminen on äärimmäisen tärkeää suomalaisen luonnon kannalta. Näillä sivuilla neuvomme, miten sinä voit kantaa kortesi kekoon.

Metsähallitus hallinnoi valtion omistamia metsiä. Niinpä Metsähallituksen toimintaan vaikuttaminen on erittäin tärkeää, jos haluat edistää valtion metsien suojelua tai niissä harjoitettavan metsätalouden ekologista kestävyyttä.

Koska eduskunta on ylin Metsähallituksen asioista päättävä elin, mahdollisia vaikuttamistapoja on lukuisia: voit esimerkiksi lähestyä kansanedustajia, olla suoraan yhteydessä Metsähallitukseen tai vaikuttaa välillisesti julkisuuden kautta.

Toimi näin

Vaikuta poliitikkoihin

Poliitikot asettavat Metsähallituksen tuottotavoitteen. Tuottotavoite on ollut vuosikausien ajan liian suuri luonnon näkökulmasta: Metsähallituksen korkea tuottotavoite on juurisyy valtion metsien liian suuriin hakkuisiin.

Metsähallituksen toimintaan liittyvät päätökset tehdään maa- ja metsätalousministeriössä. Vaikka yksittäisellä kansanedustajalla ei aina ole kovin suuria vaikutusmahdollisuuksia, oikeisiin poliitikkoihin vaikuttaminen voi silti kantaa hedelmää.

 • Huomauta tuottotavoitteesta

  Huomauta kansanedustajalle Metsähallituksen ylisuuresta tuottotavoitteesta. Kannusta kansanedustajaa tekemään kirjallisia kysymyksiä Metsähallituksen toiminnasta.

 • Muista kohderyhmä

  Kohdista yhteydenotto oikealle henkilölle. Usein oman vaalipiirin asiat kiinnostavat edustajia eniten. Ympäristöasioista kiinnostuneimpia kansanedustajia voivat olla ympäristövaliokunnan jäsenet. Metsiin vaikuttavia yleislinjauksia tehdään puolestaan maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

Vaikuta suoraan Metsähallitukseen

Metsähallitus yrittää päästä eduskunnan asettamaan tuottotavoitteeseen hakkaamalla metsiä. Suurta linjaa – eli tuottotavoitetta – ei voi muuttaa Metsähallitusta suoraan lähestymällä, mutta tällä tavalla voit vaikuttaa esimerkiksi yksittäisten kohteiden tulevaisuuteen.

Metsähallituksen organisaation tunteminen on tärkeää suoran vaikuttamisen kannalta. Metsähallituksen talousmetsistä vastaava organisaatio on jaettu Lapin, Pohjanmaa-Kainuun ja Etelä-Suomen alueisiin, joista jokaista johtaa aluejohtaja. Alueet on jaettu edelleen tiimeihin, joiden johdossa on tiimiesimies. Tiimeissä toimivat suunnittelijat vastaavat metsänhoitotoimien suunnittelusta maastossa.

 • Vetoa Metsähallitukseen

  Tutustu Metsähallituksen ympäristöoppaaseen ja strategiaan. Vetoa Metsähallitukseen, mikäli havaitset toimenpiteitä, jotka uhkaavat luonto- tai virkistysarvoiltaan tärkeää aluetta tai ovat ristiriidassa ympäristöoppaan tai strategian kanssa. Palautteen pitäisi vaikuttaa esimerkiksi tärkeiden virkistys- ja retkeilymetsien hakkuisiin ja käytettäviin hakkuumenetelmiin.

 • Kohdista viesti oikein

  Tärkein vaikuttamiskeino ovat yhteydenotot alueellisiin toimijoihin, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Vaikuta julkisuuden kautta

Ellei yhteydenotto suoraan poliitikkoihin tai Metsähallitukseen kanna hedelmää, hyvä keino vaikuttaa on mahdollisten epäkohtien tuominen julkisuuteen median tai sosiaalisen median kautta. Asioiden nostaminen julkisuuteen lisää keskustelua ja parantaa usein vaikutusmahdollisuuksia. Medianäkyvyys toimii hyvin yhdessä taustavaikuttamisen kuten aloitteiden ja yhteydenottojen kanssa.

 • Ota yhteyttä mediaan

  Ota yhteyttä paikallisen, maakunnallisen tai valtakunnallisen mediaan toimitukseen ja vinkkaa heille uutisesta tai laadi mielipidekirjoitus.

 • Vaikuta somessa

  Tee asiasta julkinen esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä. Twitterissä voit helposti kohdistaa viestisi suoraan päättäville tahoille merkitsemällä heidät twiittiin.

 • Ota yhteyttä järjestöihin

  Ota yhteyttä meihin tai muihin luonnonsuojelujärjestöihin, jotka voivat auttaa asian edistämisessä tai tuoda ongelmat julkisuuteen. Järjestöistä voit saada apua myös suojelualoitteiden edistämiseen.

 • Kerää nimiä

  Voit kerätä myös nimilistoja eli adresseja tärkeäksi kokemiesi asioiden edistämiseksi.

 • Muista viestin sävy

  Ole julkisuudessa tiukka, mutta varo turhaa kärjistämistä. Pyrkimys rakentavaan faktapohjaiseen dialogiin tuo useimmiten parhaan lopputuloksen

Metsävaikuttamisoppaan muut osiot