Kalan ympäristömerkit

Ympäristötietoisen kuluttajan kannattaa valita vastuullisesti pyydettyjä kala- ja äyriäistuotteita. Aina se ei kuitenkaan ole helppoa. WWF suosittelee ensisijaisesti valitsemaan kotimaista kalaa, koska kotimaisia kalalajeja kalastetaan pääsääntöisesti kestävästi. Jos kuitenkin valitset ulkomailta tuotua kalaa, ympäristömerkeistä voi olla apua ostosvalintojen tekemisessä.

Sininen, ovaalinmuotoinen MSC-merkki (Marine Stewardship Council) kertoo kuluttajalle, että kyseisen kalan alkuperä tunnetaan ja se on pyydetty MSC-sertifikaatin asettamien kestävyyskriteerien mukaisesti. Sertifikaatin tavoitteena on varmistaa, että kalastusta säädellään ja etteivät kalakannat romahda pyynnin seurauksena eikä muuta meriluontoa vahingoiteta. Aikaisemmin tehdyissä vertailevissa tutkimuksissa MSC on osoittautunut luotettavimmaksi pyydetyn kalan ympäristömerkiksi ja se ohjaa sertifioitavaa kalastusta kohti kestävämpiä toimintatapoja.

WWF on kuitenkin esittänyt kritiikkiä sertifikaattia kohtaan. WWF:n tavoitteena on ollut pitää MSC-sertifikaatin kriteerit riittävällä tasolla kalastuksen vastuullisen takaamiseksi. WWF on vastustanut usean kalastuksen sertifiointia sekä esittänyt MSC-kriteerien tiukentamista ja sertifiointiprosessin muuttamista nykyistä avoimemmaksi ja objektiivisemmaksi.

Lue WWF:n julkiset kannanotot MSC:n uudistustarpeista vuosilta 2018 ja 2020:

WWF Statement on Marine Stewardship Council Reforms | WWF (panda.org)
WWF statement on MSC’s lack of reform | WWF (panda.org)

MSC ei ole huomioinut WWF:n sertifiointeja koskevaa kritiikkiä ja sertifiointiprosessiin esitettyjä muutoksia riittävästi. Tästä johtuen WWF tulee seuraavassa Kalaoppaan päivityksessä perustamaan suositukset sertifikaattien sijaan ainoastaan ulkopuolisilta asiantuntijoilta tilaamiinsa selvityksiin.

Voit ottaa meihin yhteyttä, jos haluat lisää tietoa suhtautumisestamme MSC-sertifikaattiin tai sertifikaattia koskevista WWF:n laatimista vastalauseista.

Kasvatetun kalan osalta markkinoilla on jo pidempään ollut muun muassa luomumerkittyä kalaa. Vuonna 2012 markkinoille tulivat myös ensimmäiset ASC-merkityt (Aquaculture Stewardship Council) tuotteet. ASC-sertifikaatin tavoitteena on pienentää kalankasvatuksen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Myös kasvatetun kalan osalta WWF tulee jatkossa perustamaan Kalaoppaan luokituksen ulkopuolisilta asiantuntijoilta tilattuihin selvityksiin.

Kalaopas auttaa tekemään vastuullisia kalavalintoja

WWF:n Kalaoppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.

Ota Kalaopas käyttöön

Kalaopas auttaa tekemään vastuullisia kalavalintoja

WWF:n Kalaoppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.