Mihin WWF:n Kalaopasta tarvitaan?

Maailman meriä on kautta historian pidetty ehtymättöminä kala-aittoina. Todellisuus on toinen. Vaarana on, että kalastamme meret tyhjiksi vielä omana elinaikanamme. Toteutuessaan kalakantojen romahdus olisi yksi suurimmista ympäristökatastrofeista ihmiskunnan historiassa.

Kalankulutus on kasvanut kolmanneksen viimeisimmän 20 vuoden aikana, ja väestönkasvu lisää painetta kalastaa aina vain lisää. Tällä hetkellä lähes kolmannes maailman kalakannoista on ylikalastettuja. Ylikalastus tarkoittaa sitä, että kaloja pyydetään enemmän kuin niitä syntyy.

Ylikalastuksen lisäksi iso ongelma on se, että valtava osa pyydetyistä kaloista heitetään takaisin mereen kuolleena, ei-toivottuna sivusaaliina. Kalojen lisäksi myös merinisäkkäät, merikilpikonnat ja linnut ovat vaarassa. Lähes 300 000 pientä valasta, delfiiniä ja pyöriäistä kuolee joka vuosi – yksi joka toinen minuutti – takertuessaan kalanpyydyksiin. Samalla monet pyyntimenetelmät, kuten pohjatroolaus, tuhoavat muuta meriluontoa.

Kalankasvatus on ollut maailman nopeimmin kasvava ruoantuotantomuoto. Jo yli puolet syömästämme kalasta on kasvatettua. Kalankasvatus ei kuitenkaan nykyisellään pysty ratkaisemaan kalastukseen liittyviä ongelmia, sillä laitoksissa varttuvien petokalojen rehuksi tarvitaan luonnonkalaa. Niinpä esimerkiksi lohen kasvatus kuluttaa toistaiseksi enemmän villiä kalaa kuin kasvatuksella pystytään tuottamaan. Monet rehuksi päätyvistä kaloista voitaisiin yhtä hyvin käyttää suoraan ihmisravinnoksi.

Mielestämme kaiken kalastuksen tulisi olla kestävää. Sen puolesta teemme myös töitä. Kestävä kalastus ei uhkaa pyynnin kohteena olevan kalakannan tai sivusaaliina saatavan lajin tulevaisuutta, mutta myös kalastuselinkeinon ja kuluttajien tarpeet pyritään tyydyttämään. Ennen kaikkea kestävä kalastus tarkoittaa kuitenkin ylikalastuksen lopettamista.

Vaikka tilanne voi vaikuttaa huonolta, epätoivoon ei kannata vaipua – jokainen vastuullinen kulutusvalinta on askel oikeaan suuntaan. WWF:n Kalaoppaan suosituksia seuraamalla voit olla mukana vaikuttamassa siihen, ettei maailman meriä kalasteta tyhjiksi.

Sinua saattaa kiinnostaa