Afrikannorsut, valaat ja karettikilpikonnat WWF:n keskeiset toimintakohteet CITES-kokouksessa

Uhanalaisilla kasvi- ja eläinlajeilla käytävää kauppaa koskevan CITES-sopimuksen 11. konferenssi käynnistyy tänään maanantaina Nairobissa, Keniassa. Kokous kestää kymmenen päivää. WWF haluaa kiinnittää erityistä huomiota valaiden, afrikannorsujen ja karettikilpikonnien tilanteeseen.

Kokouksen avauspäivänä WWF vaatii, että CITES-sopimuksen osapuolet eivät saa taipua Japanin ja Norjan vaatimuksiin sallia valaanlihan kansainvälinen kauppa. Japani ja Norja ovat esittäneet, että lahti- ja harmaavalaiden eräät populaatiot pitäisi siirtää tiukinta suojelua edellyttävästä sopimusliitteestä (liite I) tasolle, joka sallii kaupan (liite II). WWF:n mukaan rajoitettunakin valaanlihan kansainvälisen kaupan salliminen johtaisi pyyntikiintiöiden kasvamiseen. Se myös rohkaisisi salapyyntiä, sillä käytännössä on mahdoton valvoa, ettei lailliseen kauppaan joudu salapyynnistä peräisin olevaa valaanlihaa.

Etelä-Afrikka on ehdottanut afrikannorsun siirtämistä liitteestä I liitteeseen II norsunluun koe-luontoisen kaupan aloittamiseksi. Myös Botswana, Namibia ja Zimbabwe ovat ehdottaneet, että norsunluun rajoitettu kauppa sallittaisiin. WWF vastustaa norsunluukaupan sallimista, sillä laittoman kaupan valvontajärjestelmän kehittäminen on edelleen kesken.

Kuuba ja Dominikaanien tasavalta haluaisivat madaltaa Kuuban vesillä elävän karettikilpikonnan suojelua tasolle, joka sallii kaupan. Nämä maat pyytävät mm. vientilupaa 500 yksilön vuosikiintiölle. Lisäksi ne haluavat viedä olemassa olevasta varastosta 6 900 kg kilpikonnan kilpeä Japaniin. Kilpimateriaalia käytetään mm. koruissa. WWF:n mielestä kumpaakaan lupaa ei pidä myöntää, sillä yksi suurimpia syitä näiden kilpikonnien kantojen romahtamiseen on ollut pyynti nimenomaan kilpien takia.

WWF:n CITES-vaatimukset ja mm. näitä eläimiä koskevat tietoiskut löytyvät osoitteesta www.panda.org

Yllä mainittujen lajien latinankieliset nimet:
Lahtivalas: Balaenoptera acutorostrata ja B. bonaerensis
Harmaavalas: Eschrictius galucus
Karettikilpikonna: Eretmochelys imbricata
Afrikannorsu: Loxodonta africana