Talkooleiri Kökarin perinnemaisemassa Ahvenanmaalla

Suomen Perhostutkijain Seura järjestää yhteistyössä mm. WWF:n ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa talkooleirin Kökarissa Ahvenanmaalla 8.-11. kesäkuuta. Leiriläiset kunnostavat Kökarin koillisosassa sijaitsevia Lammholmenin ja Österbyggen alueita perhosille suotuisammaksi. Niityiltä poistetaan katajaa ja suolakkoniityille paljastetaan laikkuja.

Lammholmenin perhoslajisto on jo vähäisen tutkimuksen perusteella osoittautunut erittäin arvokkaaksi. Alueelta tavataan mm. suolakkopussikoi (Coleophora salicorniae) ja kaunokkipussikoi (C. conspicuella), joista kumpikin on voimakkaasti taantunut ja uhanalainen perhoslaji.

Kumpikin talkookohde on Suomen oloissa huomattavan laaja ja monipuolinen perinnemaisemakokonaisuus. Lammholmenissa lainehtii suolakkorantaniitty, joka muuttuu vaihettumisvyöhykkeiden kautta kuivaksi kalkkiperäiseksi kalliokedoksi. Aluetta on laidunnettu viime vuosiin asti, mutta nyt laidunnus on lopetettu ja ketoalue on pahoin katajoitumassa. Myös suolakkoniityn kasvillisuus muuttuu ja erityisesti juuri suolakkopussikoin ravintokasvi suolayrtti uhkaa hävitä muun kasvillisuuden puristuksessa. Alueen hoito aloitettiin jo viime vuonna.

Österbyggen alueen perhoslaijistoa on tarkemmin selvitetty kahden edellisen vuoden aikana. Alueella elää mm. mäkihärkkikoi (Caryocolum blandelloides) ja ketoharmokääriäinen (Cnephasia pasiuana), joita ei nykyään esiinny muualla Suomessa. Österbyggen alueella laidunnus on jatkunut katkeamatta tähän päivään asti, minkä ansiosta arvokas perhoslajisto on säilynyt.

Hoitotalkoiden lisäksi toisessa talkookohteessa tehdään perhoslajiston ja kasvillisuuden inventointi sekä seurataan lajiston kehitystä tulevina vuosina kunnostuksen jälkeen. Selvityksestä saadaan tärkeää tietoa hoitotoimien onnistumisesta. Tämä tieto on erittäin tärkeää niin tulevien hoitotoimenpiteiden kuin vastaavien hoitotoimien suunnittelussa.

Lisätietoja:

Suomen Perhostutkijain Seura / Pekka Sundell
puh. 0400 783355
Suomen Perhostutkijain Seura / Magnus Östman
puh. 040 5644774