Euroopan Autoton Päivä 22.9. hellii myös Itämerta

Autottoman päivän valtakunnallisessa lehdistötilaisuudessa liikenne- ja viestintäministeriössä julkistetaan tänään suunnitelmat perjantain 22.9. tapahtumaa varten. Kansainvälisen autottoman päivän viettämisellä halutaan tuoda esiin autottoman liikkumisen etuja. WWF kohdistaa erityishuomion autoilun vaikutukseen Itämeren tilaan. Ilman kautta laskeumana tuleva typpi on nykyisin merkittävä Itämeren rehevöittäjä.

”Autoilu nostaa ilman typpiyhdisteiden määrää ja sitä kautta vesistöihin pääsevää typpeä. Kasvanut typen määrä jouduttaa edelleen rehevöitymistä ja lisää sinilevien esiintymistodennäköisyyttä. Itämeren ulappa-alueiden kasviplanktontuotanto on useimmiten typpirajoitteista. Mikäli liikennemääriä ei saada rajoitetuksi, myös tulevaisuudessa liikenteen uskotaan yhdessä voimatalouden kanssa olevan eräs suurimpia typenoksidien lähteitä”, WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen sanoo.

Liikenne on myös tärkein yksittäinen ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen lähde. Otsonisuojan heiketessä auringon ultraviolettisäteilyä pääsee maan pinnalle haitallisia määriä, mikä
aiheuttaa terveyshaittoja ihmisissä, mutta sen pelätään myös hävittävän meriekosysteemin kannalta keskeistä kasviplanktonlevästöä.

Toisaalta ilmastonmuutoksen on todettu jo nyt lisänneen sadantaa Itämeren alueella, mikä puolestaan on laskenut Itämeren suolapitoisuutta ja aiheuttanut muutoksia lajistossa. Runsastunut sademäärä myös lisää ravinteiden huuhtoutumista valuma-alueelta, mikä edelleen lisää rehevöitymistä.

Autoliikenteen hiilidioksidipäästöjen on ennakoitu kasvavan noin 11 % seuraavan 20 vuoden aikana. Liikenneministeriön asettaman tieliikenteen hiilidioksidityöryhmän tiukimmassakin ns. kestävän kehityksen skenaariossa hiilidioksidipäästöt vähenisivät vuoteen 2010 mennessä vain 6 %. Päästöjen lasku kestävälle tasolle edellyttää auto- ja lentoliikenteen vähentämistä.

Euroopan autotonta päivää vietetään 22.9. sadoissa kaupungeissa ympäri Eurooppaa. Mukana on myös 14 suomalaista kaupunkia.

Lisätietoja:

WWF / Meriasiantuntija Anita Mäkinen, puh. 09-7740 1034, 040 527 1425 ja [email protected]