WWF vetoaa EU:n ympäristöministereihin

WWF vetoaa EU-maiden ympäristöministereihin, jotta EU päättää ottaa Primorskin (suom. Koiviston) öljysatamahankkeen esille EU:n ja Venäjän välisessä ympäristöyhteistyössä. Suomen ympäristöministeri Satu Hassi on tehnyt ympäristöneuvostolle asiaa koskevan aloitteen, ja WWF haluaa vaikuttaa siihen, että muut EU-maat antavat aloitteelle tukensa ensi tiistaina 10.10. pidettävässä ympäristöneuvoston kokouksessa.

Hassi esittää tiistaina EU:lle, että EU vaatii Primorskin satamahankkeesta kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointia. Suomi esittää myös, että HELCOM (Itämeren merellisen ympäristön suojelusopimus) arvioisi Venäjän tekemät arviot satamahankkeen ympäristövaikutuksista ja onnettomuuksiin varautumisesta. EU:lta halutaan tukea molemmille esityksille ja aktiivisuutta niiden toteutumiseksi. WWF:n Itämeren maiden toimistot ja EU-asioiden toimisto vetosivat Suomen WWF:n aloitteesta näiden tavoitteiden puolesta jo keväällä. Toistaiseksi asia ei ole edennyt EU:n elimissä. “Ministeri Hassin aloite on erittäin tärkeä, ja jos asiaan suhtaudutaan nyt myönteisesti, sitä voidaan edistää erityisesti Ruotsin EU-puheenjohtajuuden aikana. Itämeren maiden WWF-toimistot ovat sitoutuneet tähän työhön”, sanoo Suomen WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

Suunnitelmien mukaan Primorskin satamasta vietäisiin 12 miljoonaa tonnia öljyä ja myöhemmin jopa 40 miljoonaa tonnia. Eräiden arvioiden mukaan öljyonnettomuuden riski Suomenlahdella nousisi kolme-nelikertaiseksi. WWF korostaa, että jo lisääntynyt laivaliikenne on uhka itäisen Suomenlahden herkälle luonnolle, mm. lintujen pesimäalueille, kalojen kutema-alueille ja hylkeiden, erityisesti Itämeren norpan lisääntymiselle. Öljyonnettomuus tuhoaisi arvokkaita luontokohteita ja vaarantaisi uhanalaisia lajeja, jotka on suojeltu EU:n direktiiveillä. Itäisen Suomenlahden jäätilanteen takia öljyntorjunta on erityisen vaikeaa.

“Itämeri kuuluu kansainväliseen Global 200 –verkostoon, johon kuuluu 238 maailmanlaajuisesti tärkeää luontokokonaisuutta. Kuitenkin Itämeri on jo nyt yksi maailman saastuneimmista meristä, ellei peräti saastunein. Sen kuormitusta ja riskejä ei ole varaa lisätä”, sanoo Anita Mäkinen.

Venäjä on tehnyt pienimuotoisen sataman ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), mutta Suomi ei ole pyynnöstään huolimatta saanut käyttöönsä tätä aineistoa. Venäjä on myös torjunut ajatuksen kansainvälisestä YVA:sta, vaikka se on allekirjoittanut (ei ratifioinut) asiaa koskevan Espoon sopimuksen. Sataman rakennuttaja venäläinen öljy-yhtiö Transneft on teettänyt EU-Tacis -projektina hankkeen ympäristövaikutusten arviointiraportin ja laadituttanut satamalle öljyvahinkojen valmiussuunnitelman. Nämä selvitykset eivät kuitenkaan poista kansainvälisen YVA:n tarvetta.

Lisätietoja:

meriasiantuntija Anita Mäkinen, 040 527 1425,
viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666