Eurooppalaiset puunostajat Suomessa 14.-15.2.:FSC muuttaa eurooppalaisia metsäteollisuuden markkinoita

Puun ostajia 13 yrityksestä Suomen tärkeimmistä metsäteollisuuden vientimaista on tavannut kahden päivän ajan suomalaisia metsäsektorin edustajia. Yritykset viestittivät, että ne haluavat ostamalleen puulle FSC-merkinnän voidakseen luotettavasti osoittaa asiakkailleen tuotteidensa ympäristöystävällisyyden. Esimerkiksi BBC Worlwide – Britannian kolmanneksi suurin kustannusyhtiö – haluaa tulevaisuudessa käyttää FSC-merkittyä paperia kaikkiin julkaisuihinsa.

FSC-merkittyjen tuotteiden kysyntä ja tarjonta lisääntyy koko ajan. Muun muassa Suomen lähialueilla – Venäjällä, Baltian maissa ja Ruotsissa – metsien FSC-sertifiointi on saavuttamassa yhä huomattavamman aseman. Suomen WWF uskoo, että myös Suomesta FSC saa vähitellen jalansijaa, vaikka lähes koko maan metsät on nyt sertifioitu yleiseurooppalaisella metsäsertifiointijärjestelmällä (PEFC). “FSC-sertifioinnin avulla voidaan parantaa metsätalouden ekologista kestävyyttä pitäen samalla kiinni metsien taloudellisesta tuottavuudesta. FSC-merkintä takaa metsäteollisuudelle ja puualan yrityksille vahvan markkina-aseman yhä ympäristötietoisemmilla markkinoilla”, sanoi WWF:n metsäpäällikkö Harri Karjalainen tänään tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

BBC Worldwide ostaa vuosittain 50 000 tonnia paperia, suuren osan Suomesta. Sitoutuminen FSC:hen tulee muuttamaan yrityksen paperinhankintapolitiikkaa: “Olemme jo ilmoittaneet julkisuudessa, että tulemme suosimaan niitä paperintuottajia, jotka voivat myydä meille FSC-paperia”, sanoi David Halford BBC Worldwidesta. “FSC on tällä hetkellä ainoa puun ja puupohjaisten tuotteiden merkki, jonka WWF ja Greenpeace hyväksyvät. Tästä syystä se on ainoa merkki, jonka me haluamme painaa lehtiimme lukijoillemme. Vain siten kerromme asiakkaillemme uskottavasti, että paperimme raaka-aine on peräisin hyvin hoidetuista metsistä”, sanoi Halford.

FSC-vaatimukset ovat jo muuttaneet isojen yritysten, kuten brittiläisen Homebasen ostopolitiikkaa. Vuonna 1997 yritys osti 12 % puu- ja paperituotteistaan Suomesta, ja tänä vuonna enää 4 %. Tähän ovat syynä volyymimuutokset, mutta merkittävässä roolissa ovat FSC-vaatimukset”, sanoi George White Homebasesta.

Suomen FSC-standardi valmistuu kesään mennessä, minkä jälkeen maamme metsien sertifioinnit helpottuvat. Ensimmäiset FSC-sertifikaattia hakevat edistykselliset metsänomistajat ovat jo liikkeellä. “Uskomme, että vähitellen myös suuremmat yritykset ymmärtävät FSC:n markkinamahdollisuudet ja kannustavat yksityismetsänomistajia ryhmäsertifiointiin ja sertifioivat omistamiaan metsiä. Eräät FSC:stä Suomessa pidättäytyneet yritykset ovat jo ulkomailla, kuten Ruotsissa ja trooppisissa metsissä, ottaneet käyttöön FSC-sertifioinnin”, Karjalainen sanoo.

Vierailun aikana saksalaiset, britannialaiset, hollantilaiset, ruotsalaiset ja ranskalaiset puun ostajat tapasivat metsäsektorin edustajia sekä kahdenvälisissä neuvotteluissa että seminaarissa 14.2. He keskustelivat muun muassa FSC-puun kasvavasta kysynnästä Euroopan markkinoilla ja kannustivat suomalaisia metsänomistajia ja puualan yrityksiä aloittamaan FSC-puutuotteiden tuotanto ja vienti Eurooppaan.

Lisätietoja:

Metsäpäällikkö Harri Karjalainen, puh. 040 563 7179, [email protected]
Viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, puh. 0400 425 666, [email protected]