WWF panostaa laidunlihan tuot­ta­mi­seen Suomessa

WWF käynnistää Suomessa hankkeen, jolla pyritään luonnonlaidunlihan tuotteistamiseen. Tavoitteena on perinneympäristöjen taloudellisesti ja suojelullisesti kannattava ylläpitäminen lisäämällä kiinnostusta laiduntamiseen perinneympäristöissä. Ruotsissa WWF:n ”Naturbeteskött”-projekti on ollut käynnissä jo kolmen vuoden ajan. WWF esitteli hankkeet tänään Helsingissä järjestämässään luonnonlaidunlihaseminaarissa.

Perinneympäristöt – niityt, kedot, hakamaat – ovat lajirikkaimpia elinympäristöjämme. Perinneympäristöjen määrä on vähentynyt Suomessa suuresti 1950-luvulta lähtien. Vuoden 2000 lopussa ilmestyi perinneympäristöjen tilaa käsittelevä raportti, jonka mukaan Suomessa on jäljellä alle 20 000 hehtaaria arvokkaita perinneympäristöjä. Niistäkin vain noin puolet on asianmukaisessa hoidossa. Uhanalaisista lajeistamme jo noin joka kolmas viihtyy perinneympäristöissä. Monet lajeista ovat joko hyönteisiä tai kasveja esim. pikkuapollo (Parnassius mnemosyne) ja ketokatkero (Gentianella campestris). Perinneympäristöjen vähenemiseen ovat johtaneet muutokset maataloudessa, joista tärkeimpänä voidaan pitää karjatalouden vähentymistä. Niittyjen ja hakamaiden hoidossa juuri laidunnus on avainasemassa.

WWF on aloittamassa hanketta, jonka tavoitteena on korkealaatuisen kotimaisen lihan tuottaminen luonnonlaitumilla eli perinneympäristöissä. Idea pohjautuu ruotsalaiseen ”Naturbeteskött”-projektiin, jossa yhteistyökumppaneina ovat Ruotsin WWF ja Pohjoismaiden suurin vähittäistavaraketju ICA. Ruotsin WWF:n ohjelmapäällikkö Ola Jennerstenin mukaan kolme vuotta sitten alkanut hanke on saanut hyvän vastaanoton Ruotsissa. Tällä hetkellä jo noin 300 karjankasvattajaa tuottaa ns. marmoroitua lihaa, jonka myynnistä ja markkinoinnista vastaa ICA. ICA:n myymälöistä voi nykyään ostaa SUNDA-tuotemerkillä varustettua luonnonlaidunlihaa niin pihveinä kuin lihapullina. WWF:n tehtävänä on avustaa karjankasvattajia laidunnukseen ja rodunvalintaan liittyvissä asioissa.

Maatalouden ympäristötuet eivät aina riitä kattamaan perinneympäristöjen hoidon kustannuksia, mikä osaltaan on vähentänyt maanviljelijöiden kiinnostusta niiden ylläpitämiseen. WWF:n projektipäällikkö Mikko Pitkäsen koordinoimassa hankkeessa halutaan selvittää, millä edellytyksellä lihan tuottamista perinneympäristöissä voitaisiin lisätä ja saada niissä tuotetusta lihasta normaalia korkeampi hinta. Tavoitteena on ”kaikki voittavat -malli”, jossa perinneympäristöjä hoidetaan asianmukaisesti laiduntamalla, karjankasvattaja saa kannustavan korvauksen panostuksestaan luonnonlaitumiin, elintarvikemarkkinat saavat uuden luontoystävällisen tuotteen ja kuluttajat korkealaatuista kotimaista lihaa.

WWF toteuttaa hankkeen yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, alueellisten ympäristökeskusten, Maa- ja kotitalousnaisten, Finska Hushållningssällskapetin, MTK:n, Osuuskunta Kotieläinjalostuskeskus FABA:n sekä Bosgårdin karjankasvattaja Kaarlo Shildtin kanssa.

Lisätietoja:

WWF / projektipäällikkö Mikko Pitkänen, puh. (09) 7740 1054, 040 707 6668, [email protected]
WWF / tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051 tai 040 592 6532, [email protected]