WWF:n seminaari 25.-26.10. esittelee uusia keinoja Etelä-Suomen metsien suojeluun

Etelä-Suomen metsien suojelu tarvitsee uusia, luovia ratkaisuja vanhojen hyviksi koettujen rinnalle. WWF:n metsäseminaariin 25.-26.10. on kutsuttu ulkomaisia ja kotimaisia asiantuntijoita esittelemään ratkaisumalleja, joita on jo käytetty menestyksekkäästi muissa maissa tai pienessä mittakaavassa Suomessa.

Seminaarissa esitellään myös metsiensuojelun hyötynäkökulmia, erityisesti luontomatkailun ja virkistyskäytön näkökulmasta.

Seminaarin tavoitteena on tukea valmisteluvaiheessa olevan Etelä-Suomen metsiensuojelutoimikunnan työtä ja antaa poliittisille päätöksentekijöille uusinta tietoa suojelun mahdollisuuksista. Seminaari on tarkoitettu metsä- ja luonnonsuojelun päättäjille ja ammattilaisille, kuten poliittisille päätöksentekijöille, valtion, kuntien, kaupunkien ja yhteisöjen luonnonsuojelu-, virkistys-, ja metsätalouden edustajille, metsätalouden ja -teollisuuden edustajille, ympäristöjärjestöille, ulkoilu-, virkistys- ja liikuntasektorin edustajille, luontomatkai-lusektorin edustajille, alan tutkijoille ja tutkimuslaitoksille sekä tiedotusvälineille.

Etelä-Suomen metsät ovat eläin- ja kasvilajistoltaan maamme rikkainta luontoa. Silti vain noin prosentti niistä on suojeltu. Puutteellisesta suojelusta johtuen esimerkiksi metson (Tetrao urogallus) kanta on romahtanut 60 prosenttia viimeisen 40 vuoden aikana. Noin 600 uhanalaisella metsän eläin- ja kasvilajilla tilanne on vielä kehnompi. Maan eteläosan metsien lisäsuojelun tarve on tunnustettu Kansallisessa metsäohjelmassa.

Luovia avauksia metsäkeskusteluun

Seminaarin aiheita ovat mm. Euroopan ja Suomen luontomatkailun trendit ja mahdollisuudet, suojelualueiden hyödyt virkistyskäytön ja aluetalouden näkökulmasta, metsiensuojelun tavoitteet ja keinovalikoima Ruotsissa, maisemansuojelu ja puskurivyöhykkeet keinoina Itävallassa sekä metsien ekologisen ennallistamisen mahdollisuudet.

Retkipäivänä teemana on luontomatkailuyrittäjyys sekä pääkaupunkiseudun merkittävimmän luontoalueen, Nuuksion järviylängön kehittäminen metsiensuojelun ja virkistyksen tarpeet huomioon ottaen.

Seminaarissa puhuvat mm. hollantilaisen Molecaten Groupin toimitusjohtaja Cees Slager, Ruotsin metsähallituksen Bo Wallin, Itävallan ympäristöviraston metsäosaston johtaja Josef Hackl, metsäntutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Paula Horne sekä Metsähallituksen puistonjohtaja Erkki Virolainen.

Seminaari järjestetään torstaina 25.10.2001 UNITAS-kongressikeskuksessa Helsingissä. Perjantaina 26.10. järjestetään maastoretki Nuuksioon kansallispuistoon ja virkistysalueiden metsiin. Seminaariin osallistuminen maksaa 300 mk.

Lisätietoa seminaarista:

WWF / metsäpäällikkö Harri Karjalainen, puh. 040 5637179, [email protected]
WWF / viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, puh. 0400 425 666, [email protected]

Ilmoittautumiset seminaariin 1.10. mennessä:

WWF / suojeluassistentti Tanja Pirinen, puh. (09) 7740 1035, [email protected]