WWF Habitare-messuilla tänään

FSC-merkityn trooppisen puun kysyntä on kasvussa Suomessa. Kauppojen FSC-valikoima kasvoi viime kesänä yksittäisistä tuotteista puutarhakalustekokonaisuuksiin ja grillibriketteihin. Kehitys on samansuuntaista myös muualla Länsi-Euroopassa. Esimerkiksi Hollannissa FSC-merkittyjen puutuotteiden markkinaosuus on kasvanut kahdessa vuodessa neljästä kahdeksaan prosenttiin.

Näitä kysymyksiä käsitellään tänään klo 12.00 Habitare-messuilla WWF:n seminaarissa, jossa puhuivat WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen ja Kuluttajat-Konsumenterna –järjestön puheenjohtaja Maili Mustonen.FSC:n suosiota vauhdittaa mm. kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvu ja kiinnostus eettiseen kuluttamiseen (mm. Luomu, Reilu kauppa).

Trooppisesta puusta valmistettujen FSC-tuotteiden suosion nousu perustuu myös merkin luotettavuuteen. Toisin kuin erilaiset muut “ekoleimat” ja puun alkuperästä kertovat epämääräiset “tuoteselosteet”, FSC-merkityn puutuotteen voi jäljittää peräti siihen metsään, josta se on peräisin. FSC-merkintä edellyttää aina puolueetonta auditointia, jossa varmistetaan, että merkin haltijan metsänhoitomenetelmät täyttävät tiukat FSC-kriteerit.

Jälleenmyyjille FSC-merkintä tuo lisäarvoa kertomalla yrityksen uskottavasta sitoutumisesta ympäristönsuojeluun.

Kestävään metsätalouteen perustuvaa trooppisen puun tuotantoa voidaan nopeimmin vauhdittaa, jos julkisten tahot sitoutuvat tällaisiin hankintoihin. Esimerkiksi Tanskan hallitus päätti viime kesänä, että jos julkiset tahot hankkivat trooppista puuta sisältäviä puutuotteita, niiden on oltava mahdollisuuksien mukaan vain FSC-merkittyä.

Trooppisen puun tuotannon ongelmia

Sademetsiä häviää runsas puoli hehtaaria sekunnissa. Suurimpana syynä ovat laittomat hakkuut sekä kestämättömät metsän käsittelymenetelmät. Kaupallisesti, mm. puutarhahuonekaluihin hyödynnettävistä sademetsien puulajeista iso osa on uhanalaisia. Näistä useat lajikkeet ovat kriittisessä pisteessä.

Sademetsien hakkuut hävittävät myös muita kasvi- ja eläinlajeja. Lisäksi ne kiihdyttävät ilmastonmuutosta, sillä laskelmien mukaan sademetsähakkuut tuottavat 20 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä.

Sademetsäpuun jättäminen kokonaan ostamatta ei kuitenkaan aina ole paras suojelun keino.: Sademetsät voidaan silloin kaataa tuottoisampien tulonlähteiden, esimerkiksi palmuöljyplantaasien tieltä. Siksi usein on parempi hyödyntää sadepuulajeja kestävästi, niin että metsästä poistetaan esimerkiksi vain yksittäisiä puita, kuin pidättäytyä hakkuista täydellisesti.

Lisätietoja:

Metsäassistentti Niklas Hagelberg, WWF, 040 570 5719, [email protected]

Viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, WWF, 0400 425 666, [email protected]