WWF: EU:n on päätettävä toimenpiteistä Kioton pöytäkirjan hyväksymiseksi

Euroopan unionin komission on kyettävä ratkaisemaan sisäiset ristiriitansa ja hyväksyttävä huomenna toimenpiteet Kioton pöytäkirjan voimaansaattamiseksi. Muuten EU joutuu noloon tilanteeseen Marokon Marrakeshissa pidettävässä YK:n alaisessa ilmastokonferenssissa ensi viikolla, huomauttaa WWF. Asian vauhdittamiseksi WWF on käynnistänyt sähköpostikampanjan.

Sähköpostikampanjassa ihmiset voivat vaikuttaa komission puheenjohtajaan Romano Prodiin. WWF:n kansainvälinen ilmastokampanja pitää parhaillaan kokousta Belgian Knokkessa.

Viime viikolla komissaarit lykkäsivät suunniteltua päätöstään hyväksyä toimenpiteet, jotka ympäristöministerien pitäisi lopullisesti hyväksyä maanantaina 29.10., samana päivänä jolloin Marrakeshin konferenssi avataan. Päätöksenteon lykkääminen heikentää EU:n uskottavuutta olla maailman ilmastopolitiikan johtaja ja vaarantaa kansainvälisen yhteisön päätöksen saattaa Kioton ilmastosopimus voimaan.

“WWF suuntaa katseensa nyt Romano Prodiin pattitilanteen purkamiseksi. Hänen ei pidä antaa komissaarien välisen eripuran pilata maailmanlaajuista tavoitetta maapallon ilmaston suojelemiseksi”, sanoo Dr Stephan Singer, WWF:n Energia- ja ilmastoyksikön päällikkö. “Toivomme, että nykyiset ongelmat ovat vain pieni viivästys tässä prosessissa eivätkä tarkoita sitä, että EU on ampumassa itseään nilkkaan.”

EU:n kansainvälinen merkitys kasvoi viime heinäkuussa, kun EU vaikutti keskeisesti siihen, että Kioton pöytäkirjan toteutuksesta saatiin aikaan poliittinen hyväksyminen. Komission päätettävinä olevat toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta EU voi itse ratifioida sopimuksen. Toimenpiteet on tarkoitus hyväksyä pakettina, ja ne muodostavat EU:n ilmastopolitiikan toimintaohjelman. Sen on tarkoitus ohjata komissiota kehittämään ilmastonmuutosta vähentävää toimintaansa, lainsäädäntöä joka mahdollistaa Kioton sopimuksen ratifioinnin yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenmaissa sekä direktiiviluonnoksen päästökaupasta.

Komission sisäisinä soraääninä pidetään yritystoiminnasta ja tietoyhteiskunnasta vastaavaa komission jäsentä Erkki Liikasta ja saksalaista EU:n laajentumisasioista vastaavaa Günther Verheugenia, jotka ovat suhtautuneet myönteisesti omien maidensa teollisuuden vastalauseisiin komission suunnittelemista ilmastotoimenpiteistä. Teollisuuden vastalauseet ovat lähinnä käsitelleet päästökauppaa.

Jos komissio ei huomenna pääse sovintoon toimenpiteistä, niitä käsittelevät ministerineuvoston kokoukset eivät mahdollisesti ole valmiita päättämään Kioton pöytäkirjan ratifioinnista kesäkuuhun 2002 mennessä, niin että pöytäkirja voisi astua voimaan syyskuussa 2002. Ensi viikolla pidettävän Marrakeshin konferenssin on kyettävä muuntamaan heinäkuussa hyväksytty periaatesopimus yksityiskohtaiseksi sopimustekstiksi, niin että valtiot voivat ratifioida pöytäkirjan ja siitä tulee osa kansainvälistä lainsäädäntöä.

“EU-maiden kansalaiset haluavat toimia ilmastonmuutosta vastaan”, Singer sanoo. “Poliitikkojen on vastattava tähän haasteeseen toiminnallaan.”

Lähetä postia Prodille

Kansainvälisen WWF:n Panda-passi-sähköpostikampanjassa voi lähettää Romano Prodille englanninkielisen viestin, jossa kannustetaan komissiota hyväksymään tarvittavat toimet Kioton pöytäkirjan ratifioinniksi. Kampanja löytyy internetistä osoitteesta passport.panda.org .

Lisätietoja:

WWF:n ilmastokampanja, viestintäpäällikkö Andrew Kerr, +31 6 5161 9462, Suomen WWF, ilmastokoordinaattori Sami Wilkman, 0400 849 477