WWF:n 30-vuotisjuhlateos Merikotkan siivillä – På havsörnens vingar julkaistu

WWF ja kustantaja Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy julkistivat tänään Helsingissä luontokuvaaja Seppo Keräsen ja biologi Hans Hästbackan teoksen Merikotkan siivillä. Siitä on tehty myös ruotsinkielinen versio På havsörnens vingar. Teos on paitsi kattava teos merikotkan elämästä ja paluusta Suomen luontoon, myös WWF:n juhlakirja. Kirja juhlistaa 16.10.1972 perustetun Suomen WWF:n 30. toimintavuoden alkamista. Kirjan lopussa on pääsihteeri Timo Tannisen kirjoittama katsaus WWF:n työhön Suomessa.

WWF käynnisti työnsä merikotkien pelastamiseksi vuoden 1972 lopulla, lähes välittömästi perustamisensa jälkeen. Tuolloin Suomen merikotkakanta oli sukupuuton partaalla: maamme kanta oli tuolloin vain noin 40 paria. Häviämisen syitä olivat ympäristömyrkyt, hakkuut pesimäsaarilla ja jopa suoranainen vaino.

WWF:n merikotkatyöryhmän jäsenet ovat vuosikymmenten aikana tehneet arvokasta työtä merikotkan palauttamiseksi luontoomme. Työssä on onnistuttu ruokkimalla kotkia talvella puhtaalla ravinnolla, suojelemalla pesäpaikkoja, rengastamalla poikasia, seuraamalla kannan kehitystä ja levittämällä tietoutta tästä upeasta linnusta. Nyt pesiviä merikotkapareja on jo noin 200 ja vuosittainen poikasmäärä noin 170.

“Saariston yllä kaarteleva komea merikotka on sykähdyttävä näky, josta veneilijät ja muut saaristossa liikkuvat nykyään yhä useammin saavat nauttia. Toivon, että tämä kirja ja Seppo Keräsen koskettavat kuvat herättävät lukijoissa kunnioitusta merikotkaa ja muuta uhanalaista luontoa kohtaan ja samalla lisäävät uskoa siihen, että luonnon- ja ympäristönsuojeluun kannattaa panostaa”, sanoi WWF:n hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Heidi Andersson tänään julkistamistilaisuudessa.

Luontokuvaaja Seppo Keränen ja biologi Hans Hästbacka ovat tehneet mittavaa työtä merikotkien suojelun hyväksi. He ovat seuranneet niiden elämää ja kehitystä vuosikymmenien ajan. Keräsen kiehtovat ja puhuttelevat kuvat ja Hästbackan koskettava, samalla asiantunteva teksti tekevät jokaisen yksilön lukijalle läheiseksi. Tutuiksi tulevat myös merikotkien elinympäristöt ja ystävät, viholliset ja uhkat sekä merikotkien elinkaari poikaspesästä uljaaksi vanhukseksi.

Hans Hästbacka kiteyttää merikotkan merkityksen kirjan lopussa sanoin: merikotka “kuuluu niiden eläinten pieneen ja suppeaan joukkoon, joita voidaan pitää menestyksekkään luonnonsuojelutyön, vapauden, voiman ja villin luonnon vertauskuvana”.

Lisätietoja:

WWF, tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. 040 592 6532, tuuli.[email protected]

Merikotka-kirjan voi ostaa WWF:n nettikaupasta osoitteesta www.wwf.fi/osta.

Lue lisää merikotkasta