WWF ja Kaikuva Oy edistämään suomalaista luontomatkailua

Ympäristöjärjestö WWF julkistaa yhteistyönsä Kaikuva Oy:n kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on edistää ja kehittää WWF:n luonnon- ja ympäristönsuojelutoimintaa sekä kestävää suomalaista luontomatkailua. Laatupalkittu ohjelmapalvelu- ja luontomatkailuyritys Kaikuva Oy tarjoaa luontomatkailua pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa.

“Ihmisen toiminta on suunniteltava niin, että se kuormittaa luontoa mahdollisimman vähän. Siksi yksi WWF:n teemoista on luontoa säästävä matkailu. Parhaassa tapauksessa matkailu voi olla luonnonsuojelun tehokas liittolainen”, WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen sanoo. WWF tarkoittaa kestävällä luontomatkailulla vastuullista matkustamista, joka edistää luonnonympäristön suojelua ja alkuperäisväestön hyvinvointia.

Yhteistyö Kaikuva Oy:n kanssa tähtää suomalaisen luontomatkailun kehittämiseen ja sitä kautta luonnonsuojelun hyödyn näkemiseen myös matkailun kannalta. “Kaikuva on toiminut luontomatkailualalla jo pitkään. Yritys on panostanut ympäristöasioiden hoitoon ja painottaa toiminnassaan luontoon perustuvia aitoja elämyksiä ja toiminnan laatua”, Tanninen sanoo.

Kaikuvalle yhteistyö WWF:n kanssa merkitsee ympäristöasioiden huomioimisen korostumista ja mahdollisuutta osallistua konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön. “Emme ole koskaan kokeneet itseämme ns. seikkailuyrittäjäksi, vaikka joillekin kävely tai melonta luonnossa onkin päätähuimaavaa. Jokaisella retkellämme asiakas saa halutessaan suuren määrän tietoa luonnosta. Yhteistyö WWF:n kanssa vahvistaa erojamme ns. seikkailuyrittäjistä ja tukee ydinosaamisestamme vastuullisena luontomatkailuyrittäjänä ja suomalaisen luonnon esittelijänä”, toimitusjohtaja Kai Pihlström sanoo.

Luonnonsuojelualueet ovat matkailun keskeisiä vetovoimatekijöitä niin suomalaisille kuin ulkomaisille matkailijoille. Yli 60 % ulkomaan matkailijoista tulee Suomeen luonnon ja turvallisuuden takia. MEK odottaa vuositasolla 10 % kasvua kesäluontomatkailulle. Myös kotimaan luontomatkoilla on kasvava kysyntä: noin puolet suomalaisista arvioi lähtevänsä luontolomalle vuoden sisällä, noin neljännes mahdollisesti lähivuosina.

Tuoreen mielipidemittauksen mukaan 72 % suomalaisesta toivoo, että alle 50 kilometrin päässä asuinpaikasta olisi mahdollisimman luonnontilaisina säilytettäviä metsiä, jotka suojelevat luonnon monimuotoisuutta ja toimivat virkistys- ja luontomatkailualueina. Ruuhka-Suomessa on kuitenkin vain noin aarin verran tällaista metsää jokaista asukasta kohden: metsistä on suojeltu vain 1,1 %. “Etelä-Suomeen on saatava enemmän ja laajempia kokonaisuuksia luonnontilassaan säilytettäviä metsiä. Luonnontilaisten ympäristöjen vähäisyys voi jarruttaa luontomatkailun suotuisia näkymiä Etelä-Suomessa. Turvataksemme kasvavan luontomatkailun ja virkistystoiminnan edellytykset sekä uhanalaistuneen metsälajiston suojelun Etelä-Suomeen tarvitaan lisää suojelualueita, erityisesti nykyistä laajempia kansallispuistoja”, Tanninen toteaa. Valtioneuvosto on asettanut toimikunnan laatimaan Etelä-Suomen metsille suojeluohjelman, ja näin myös luontomatkailulle voidaan luoda nykyistä parempia edellytyksiä. Toimikunnan on määrä saada työnsä valmiiksi kesäkuun loppuun mennessä.

Vuonna 1993 toimintansa aloittanut Kaikuva järjestää elämyksellisiä luontoretkiä, joiden ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi lumikenkävaellus, retki saaristoon, viikinkiretki, nuotanveto, melonta tai erätaitojen opetteleminen. Kaikuva tarjoaa myös kokous- ja ohjelmapalvelua erilaisissa tiloissa, kuten aidossa lapinkodassa Nuuksiossa.

Lisätietoja:

WWF / pääsihteeri Timo Tanninen, puh. (09) 7740 1052, 040 574 9266, [email protected]
Kaikuva Oy / toimitusjohtaja Kai Pihlström, puh. 0208 311 611, [email protected]

Kaikuva Oy Matka 2002 -messuilla osastolla 1 E 2
Kaikuva Oy internetissä: www.kaikuva.fi