Hyvää talvista Nes­to­rin­päi­vää!

Metsähallitus ja WWF haluavat talvisen Nestorinpäivän toivotuksella muistuttaa uhanalaisen saimaannorpan pesimärauhan tarpeesta.

Nestorinpäivän (26.2.) tienoilla saimaannorpat synnyttävät kuutit rantojen lumipesiin. Uhanalaisille saimaannorpille odotetaan jälleen syntyväksi yli 50 poikasta. Metsähallituksen norppakannan seurannassa on todettu kannan olevan elpymässä. Viime vuosina norppien määrä onkin lisääntynyt 180:stä nykyiseen 240-250:een.

Pesimäalueiden vapaaehtoiset kalastusrajoitukset ovat vähentäneet verkkokuolleisuutta. Tavoitteena on nostaa kalastusrajoitusten määrää nykyisestä 386 neliökilometristä 500 neliökilometriin parin vuoden aikana norpan tärkeimmillä pesimäalueilla. Myös pesiminen on onnistunut aiempaa paremmin. Saimaan veden pinta on viime talvina pysynyt vakaana, mikä on vähentänyt pesäkuolleisuutta.

Rantapesän suojassa imettävä emä on kuitenkin herkkä häiriölle, ja rannoilla liikkuminen muodostaa tähän vuoden aikaan norppien suurimman uhan. Vähentämällä liikkumista saarien ja luotojen rantakinosten lähellä voidaan jälleen turvata norppien pesimärauha.

Vähälumisina talvina pesimärauhan tarve korostuu, jos emältä ja kuutilta puuttuu lumipesän tarjoama imetysrauha. Kuluvan talven lämpimät jaksot ovat sulattaneet rantakinoksia, ja on löydetty muutamia pesiä, joiden katto on sulanut. Norpalla on kuitenkin käytössään yleensä nk. varapesä, missä imetys onnistuu suojassa.

Viime päivien lumisateiden ja tuiskujen ansiosta Saimaalla on nyt riittävästi kinoksia norppien pesätarpeiksi. Metsähallituksen ja WWF:n pesälaskijat tarkastavat pesäpaikat ja laskevat norppien poikastuoton myöhemmin keväällä lumien sulaessa ja pesäkinosten romahdettua.

Lisätietoja:

Metsähallitus: Suojelubiologi Tero Sipilä 0205 64 5912,
Suojelubiologi Jouni Koskela 0205 64 5910
WWF: Viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist 0400 425 666