Naturewatch-tutkimuksiin osallistui 2000 koululaista

WWF:n Naturewatch-ympäristökasvastusohjelman tutkimuksia tehtiin viime syksynä noin 100 koulussa ympäri Suomea. Koululaiset tutkivat metsiä, puistoja, järviä ja jokia, rannikoita ja kuluttamista. Raportti vuoden 2001 tutkimuksista on nyt koostettu tutkimustuloksista, työskentelyn kuvauksista, oppilaiden kommenteista ja projektitöistä.

Nuorimmat tutkimuksia tehneet olivat valkeakoskelaisen Sorrilan koulun toisluokkalaiset, vanhimpia Naturewatch-kursseille osallistuneet kasvattajat. Opettajien koulutuskursseille on osallistunut noin 250 opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa. Kansainvälisessä verkostossa on mukana yli 500 koulua ja 20 000 oppilasta Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Puolassa, Pietarissa ja Kaliningradissa. Suomessa Naturewatch on toiminut kolme vuotta, ja sitä tukevat Oy Ingman Foods Ab sekä Lapsi ja Luonto Säätiö.

Vuoden 2001 teemoja olivat kestävä kehitys ja kansalaisaktiivisuus. “Maailma luokkahuoneen ulkopuolella alkaa kiinnostaa uudella tavalla, kun asioista on tehty omia havaintoja. Tiedonhalu kasvaa: esimerkiksi ryhmä vantaalaisen Myyrmäen yläasteen oppilaita lähti oma-aloitteisesti tutustumaan Ämmässuon kaatopaikkaan Kuluttaja-tehtäviä tehtyään, ja Vääksyn koulussa on seurattu tarkkaavaisesti keskustelua alueen hakkuusuunnitelmista. Tutkimukset näyttävät tuottavan hyvien opiskelurupeamien lisäksi myös ympäristötekoja – nyt ja toivottavasti myös tulevaisuudessa”, WWF:n ympäristökasvattaja Tarja Malmi-Raike sanoo.

Tutkitut metsät olivat enimmäkseen tehokkaasti hoidettuja virkistysmetsiä. Tutkituista 17 alueesta seitsemällä kuolleita puita oli alle 10 %. Vanhojen ja lahojen puiden merkitys metsäluonnossa on suuri. Kun lahopuu vähenee, vähenevät mm. kovakuoriaiset ja käävät. Pesäkoloja jäävät kaipaamaan muutkin kuin tikat.

Tutkitut rannat olivat melko siistejä, vaikka kaikilta löytyikin roskia. Kahdeksalla roskia oli vähän, neljällä jonkin verran. Vantaalaisen Simonkylän yläasteen ryhmä tutki Hiirilampia ja ilahtui: ranta oli siisti, vaikka se on ahkerassa käytössä. Tehtaanpuiston yläasteen oppilaat keräsivät 20 pussia roskia Vartiokylänlahdelta Helsingistä. Rantojen roskaantumista koskevia tuloksia hyödyntävät myös Merentutkimuslaitoksen tutkijat, joiden kanssa WWF tekee yhteistyötä.

Esimerkiksi energiankulutusta, jätteitä ja kauppoja käsitteleviä Kuluttaja-tehtäviä palautettiin yhdeksästä oppilaitoksesta. Oppilaat pitivät hyvinä omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa kaupan tuotevalikoimaan esim. vaatimalla ympäristömerkittyjä tuotteita. Tutkimistaan liikkeistä he löysivät ympäristömerkittyjä tuotteita keskimäärin 10-15 %. Nuoret ostaisivat mielellään enemmän luomutuotteita, mutta he eivät pysty maksamaan kalliimpaa hintaa. Jätteiden lajittelu on oppilaiden selvitysten mukaan kotitalouksissa yleistä.

Moni raportoi luontohavainnoista. Sipoolaisen Sjundeå Svenska Skolanin kuudesluokkalaisten raportissa mainitaan 14 lajia, joukossa mm. harmaahaikara, isokoskelo, silkkiuikku, suuri merimetso ja merikotka.

Naturewatch-stipendi Kellokosken yläasteelle Tuusulaan

Lapsi ja Luonto Säätiön lahjoittama 840 euron stipendi myönnettiin tänään aktiivisesti Naturewatch-toiminnassa mukana olleelle tuusulalaiselle Kellokosken koululle, jonka seitsemäsluokkalaiset opettajansa Jyrki Arosen kanssa käynnistivät kampanjan pururadan lammen ja sen ympäristön kunnostamiseksi. “Rannat ovat umpeen kasvaneita ja osittain hoitamattomia. Lasinsiruja on paljon. Lampea ympäröi kiva pururata. Roska-astiat ja penkit olisivat tarpeen”, oppilaat raportoivat ja ryhtyivät toimeen. He siivosivat rantaa itse, päättivät tiedottaa rantojen kunnossapidon tärkeydestä ja tehdä aloitteen mm. jäteastioiden lisäämiseksi.

Lisätietoja:

WWF, ympäristökasvattaja Tarja Malmi-Raike, 050 347 8063,

[email protected]

WWF, tiedottaja Laura Saarilahti, 040 556 9860,

[email protected]

Lisätietoa Naturewatchista ja Naturewatch-raportti ladattavissa osoitteessa

www.wwf.fi/naturewatch