WWF:n Kukanpäivän tunnustus Kalevi Keynäkselle

WWF:n kasvityöryhmä palkitsi perinteisellä Kukanpäivän kunniakirjalla tänään FK, biologi Kalevi Keynäksen ansiokkaasta työstään erityisesti Hankoniemen uhanalaisten lajien ja niiden elinympäristöjen sekä Itämeren ja vesistöjen suojelun hyväksi.

Kalevi Keynäs on ollut mukana lukuisissa Hangon seudun ja koko Läntisen Uudenmaan lajien ja elinympäristöjen suojeluun liittyvissä hankkeissa. Läntisen Uudenmaan uhanalaisten lajien kartoitus oli hänen vastuullaan 1980 käynnistyneessä Uudenmaan selvityshankkeessa. Keynäs on ollut alusta alkaen mukana kansallisessa uhanalaistyössä ja jo kolmessa uhanalaisarvioinnissa asiantuntijana. WWF:n kasvityöryhmän jäsen hän oli vuosina 1990-1991.

Keynäs on usean vuosikymmenen ajan edistänyt uhanalaisten kasvien kartoituksia ja suojelua. Hankkeista tärkeimpiä ovat hietaneilikan (Dianthus arenarius) tienvarsipopulaatioiden vahvistaminen ja hoito Tammisaaressa, luhtaorvokin (Viola uliginosa) ja laukkaneilikan (Armeria maritima) Hangon populaatioiden ja ketonukin (Androsace spetentrionalis) Lappohjan esiintymän suojelu ja hoito. Tvärminnen kylän kämmekät (soikkokämmekkä – Orchis militaris, suoneidonvaippa – Epipactis palustris ja tummaneidonvaippa – Epipactis atrorubens) ovat olleet hänen erityisessä varjeluksessaan. Keynäs osallistui myös metsäomenapuun (Malus sylvestris) inventointeihin.

Keynäksen mielenkiinto ei ole jäänyt kasvitietojen keruuseen, vaan hän on jakanut aktiivisesti tietonsa maankäytön suunnittelutarpeisiin ja toiminut asiantuntijana mm. monissa kaavoitus- ja suojeluhankkeissa sekä valtakunnallisten suojeluohjelmien valmistelussa. Hän on hoitanut Tvärminnen aseman ja luonnonsuojelun yhteyksiä monille tahoille, mm. puolustusvoimiin ja teollisuuteen, joissa hänen asiantuntemustaan on arvostettu.

Erityisenä mielenkiinnon ja tarmon kohteena Keynäksellä on ollut Itämeren ja vesistöjen suojelu. Hän on toiminut pitkään sekä kansainvälisissä Itämeren suojeluun liittyvissä hankkeissa, mm. HELCOM-yhteistyössä että paikallisella tasolla mm. vesiensuojeluyhdistyksessä (nykyisin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry), jossa hän oli yhdistyksen alkuvuosista lähtien keskeisessä asemassa pitkäaikaisena hallituksen puheenjohtajana. Keynäs on toiminut myös Pohjanpitäjänlahti-työryhmässa ja ajanut ansiokkaasti Pohjanpitäjänlahden kuormituksen vähentämistä.

Keynäs on toiminut aktiivisesti monissa järjestöissä, mm. Suomen WWF:ssä, jossa hän oli mukana suojelutoimikunnassa ja myös sen puheenjohtajana. WWF:n hallintoneuvosto palkitsi Keynäksen tunnustuspalkinnolla vuonna 2000. Keynäs on ollut Raaseporin luonnonsuojeluyhdistyksen kantava voima.

Opinnäytetyönsä Keynäs teki eläimistä, mutta kasvit ovat olleet hänelle aina rakas harrastus ja tärkeä osa myös häneen työuraansa. Innostavana ja monipuolisena retkien vetäjänä ja kouluttajana hän on tullut tunnetuksi lukuisille opiskelijoille, tutkijoille, hallinnon edustajille ja harrastajille. Muiden toimiensa ohessa Keynäs on lisännyt kasviston tuntemusta kartoittamalla mm. kasviatlasruutuja Hankoniemellä ja ilmoittamalla aktiivisesti havainnoistaan sekä hallinnon edustajille että Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseoon.

WWF:n kasvityöryhmän kunniakirja myönnettiin nyt kahdeksannen kerran uhanalaisten kasvien suojelutyössä kunnostautuneelle yksityishenkilölle tai yhteisölle.

Lisätietoja:

WWF:n kasvityöryhmän pj. Tapio Rintanen, puh. (05) 3573 640, 040 702 8011
WWF:n kasvityöryhmän sihteeri Eija Kemppainen, puh. (09) 40300 733
WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen, puh. 040 527 1425
WWF:n tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051, 040 592 6532